Winterswijk: Aanwezigheid UMTS-mast verzwegen bij voorlichting bouwplan De Rikker

zondag, 23 december 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Achterhoeksnieuws 20 dec. 2012

Ingezonden brief: Aanwezigheid UMTS-mast verzwegen bij voorlichting bouwplan De Rikker

Onlangs is het Beeldkwaliteitsplan De Rikker Vb van de woningbouwcombinatie 'Het Spinsel' samen met de gemeente Winterswijk gepresenteerd in de molen Bataaf. De diaserie van 32 pagina's staat nog op de site van de gemeente Winterswijk.

Het is de vraag of daar wel een nieuw bestemmingsplan op de hoek Vredenseweg-Jachthuisweg moet komen, nu er zoveel huizen in Winterswijk te koop zijn, nu er nog andere bouwplannen zijn: bij de verlaten Driemark en het voormalige voetbalveld van WVC, nu de verwachting is dat de bevolking met 10 % gaat krimpen.
Wat me ook erg opgevallen is in die presentatie, is dat op pagina 6 een luchtfoto van het gebied is te zien, waarop de UMTS-mast bij het ouderencomplex de Vredensehof niet (meer) te zien is, is weggegomd. Komt die mast dan op een andere plaats? Verder weg?

Dus bij de invulling van het terrein wordt net gedaan of die mast er niet staat. De huizen worden als het ware stijf tegen de tot nog toe aanwezige mast geplaatst, of misschien zelfs op de plaats van de mast.

Deze mast op de foto is toch niet weggehaald om de toekomstige bewoners niet van te voren bang te maken? Want bij de plan van nieuwe UMTS-mast bij de Waliënsestraat en later achter de Algemene begraafplaats was er groot verzet ontstaan tegen een dergelijke mast midden in de woonwijk. Bij de Waliënsestraat waren 223 handtekeningen en bij de Algemene Begraafplaats 483 handtekeningen tegen de voorgenomen UMTS-plekken bij de gemeente ingediend. Dit geeft wel aan hoe de bewoners in Winterswijk hierover denken.
Blaas dit plan af!

Hoe het ook zij, ik zou op deze plek niet willen wonen als de mast toch blijft staan.

Theo Meijerink, Winterswijk.

Voor het origineel zie:
www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/lokaal .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie