Utrecht: Kort geding om UMTS-zenders op Nieuwe Kerk.

donderdag, 20 december 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: DUIC 18 dec. 2012

Kort geding om UMTS-zenders op Nieuwe Kerk

De mogelijk nieuwe bestemming voor de UMTS-mast. Het archief aan de Alexander Numankade.

De Protestantse Gemeente Utrecht heeft T-Mobile voor de rechter gedaagd met als inzet de ontruiming van de zenders op hun toren. Als nieuwe locatie wordt het Archief aan de Alexander Numankade genoemd.

Dit meldt Wijkkrant Wittevrouwenop hun website. De zitting is gepland op 10 januari bij de rechtbank in Den Haag. De zenders op de kerk staan nog aan. Het Stralend Comité vermoedt dat T-Mobile tijd wil rekken tot een andere mast is geplaatst. Volgens de gemeente heeft T-Mobile de aanvraag voor plaatsing van een mast naast restaurant Goesting ingetrokken.

Het Comité zegt uit betrouwbare bron te hebben vernomen dat er een alternatieve locatie in beeld is, namelijk het dak van het Archief aan de Alexander Numankade. Omdat dit gebouw eigendom is van het Rijk zou er volgens Het Stralend Comité sprake zijn van vrijstelling van vergunningen en bestemmingsplannen.
Beschermd stadsgezicht

Eerder liet het comité al weten dat ze het raar vinden dat er in een wijk die de gemeente heeft aangekaart als ‘beschermd stadsgezicht’ een mast komt dat tien meter hoger is als de bomen in de buurt.

Daarbij stelt de groep dat het niet duidelijk is of de straling onschadelijk is. ‘Zolang niet is aangetoond dat krachtige, hoogfrequente UMTS-straling geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, horen UMTS-zenders niet midden in onze zéér dichtbevolkte woonwijk met veel jonge kinderen’, aldus het comité. Ook maakt het comité zich boos over de manier waarop T-Mobile eerder heeft geprobeerd de werkwijze van de actiegroep zwart te maken. De toen ‘Stralende Kerk’ geheten groep zou volgens T-Mobile een kerkdienst hebben verstoord. Het comité noemt dat in de zienswijze ‘onjuist en demagogisch’.

Volgens een kaartje op de website van T-Mobile is de dekking optimaal. Het Stralend Comité vraagt zich af waarom er dan toch een mast bij moet in de wijk.

Voor het origineel zie:
www.duic.nl/nieuws/30639/kort-geding-om-umts-zenders-op-nieuwe-kerk/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie