Heerenveen: Onrust onder omwonenden geplande zendmast Mildam. Vergunning hangende.

maandag, 10 december 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Mildam.org 10 dec 2012

Beste mensen,

Donderdagavond 28 november heeft Plaatselijk Belang in samenwerking met de Gemeente Heerenveen een informatieavond gehouden in Mildam over de plannen van Vodafone om op de parkeerplaats bij de sportvelden een zendmast te plaatsen. Dat dit genoeg reuring met zich mee brengt, bleek uit de grote opkomst van dorpsgenoten.

De belangstellenden zijn bijgepraat vanuit de gemeente, van rijkswege door een adviseur van een antenneburo en door Vodafone.
De discussie ging met name over de plaats waar een mogelijke antenne geplaatst zou kunnen worden.

De werkgoep Verontrust Mildam heeft in samenwerking met deskundigen ons ingelicht over de mogelijke negatieve effecten van een dergelijke mast.

Op 19 december a.s. gaat de Gemeente Heerenveen de vergunning verlenen aan Vodafone voor plaatsing op het
parkeerterrein of de door de Mildamster bevolking gewenste betere plek. Deze vergunningverlening wordt vervolgens vermeld in Heerenveense Courant. Als u het niet eens bent met de verleende vergunning kunt u uw zienswijze binnen 6 weken per brief en email kenbaar maken aan de Gemeente.

Plaatselijk Belang houdt op 6 december a.s. een inloopspreekuur van, 20.00 – 21.00 uur in Hof van Schoterland, met als doel om te komen tot een betere locatie voor de mast.

Voor foto`s en plattegronden over de plaats voor de zendmast zie:
www.mildam.org/zendmast%20mildam.html .

Zie ook:
www.vv-mildam.nl/?p=202 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie