Beuningen: De VVD stelt het UMTS-beleid weer aan de orde. Ervaringsreactie.

zaterdag, 10 november 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: VVD Beuningen 8 nov. 2012

De VVD stelt het UMTS-beleid weer aan de orde.........

Auteur: Erwin Rengers

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2012 heeft de VVD-fractie het UMTS-beleid nogmaals aan de orde gesteld. Dit onderwerp is in deze raadsperiode inmiddels al meer dan 9 maanden actueel. In 2007 is een eerste motie hierover aangenomen.

De intentie van de raadsbreed aangenomen UMTS motie van 2 oktober 2012 en de discussie van de afgelopen periode is volgens de VVD duidelijk geweest. Het College zal een herziening van het beleid voorbereiden waardoor plaatsing van vrijstaande UMTS masten binnen de bebouwde kom in de Gemeente Beuningen, indien mogelijk, niet wordt toegestaan dan wel niet eenvoudig wordt gemaakt en dat bij plaatsing van vrijstaande UMTS masten buiten de bebouwde kom rekening wordt gehouden met woningen.

In de tussentijd gaat het College door met het plaatsen - of na vergunning verlening vervangen - van UMTS masten aan bijvoorbeeld de Wolfbossingel in Beuningen en bij voetbalvereniging RODA in Winssen. Tevens is toestemming gegeven voor het plaatsen van een C2000 zendermast op de locatie Zilverwerf in Beuningen.

De VVD heeft ervoor gepleit om zo snel mogelijk met nieuw beleid te komen en in de tussenliggende periode te handelen ''in de geest van de wet'' in plaats van de ''letter van de wet''. Het College heeft aangeven voor 1 februari 2013 met nieuw beleid te komen. Totdat (binnen de wetgeving) het nieuwe beleid is vastgesteld blijft plaatsing op bepaalde door ons als ongewenst benoemde locaties mogelik.

De VVD werd in haar betoog gesteund door het CDA. De partijen BN&M en met name de PvdA lieten andere geluiden horen en niet per definitie tegen plaatsing binnen de bebouwde kom te zijn. De VVD-fractie betreurt het trage handelen van het College in deze en hoopt dat er in de toekomst sneller wordt gehandeld.

Reacties (1)

Enkele meters tussen de huizen.

Gemeente Beuningen doet weinig moeite om hun standpunt die al jaren geleden is genomen te handhaven. Namelijk uit VOORZORGsprincipe uiterste zorgvuldigheid m.b.t. zendmasten. De gemeente moet KPN voor de keuze stellen. Geen enkele nieuwe mast erbij als de lage masten van Console en Wolfsbossingel gehandhaafd blijft. Op een pleintje hoogstens 6 meter van woonhuizen!!

Tja het is een bestaande mast van een alarmpaal waardoor dit besluit plotseling is genomen zonder hierover een informatiebijeenkomst vooraf en vlak na de feestdagen. Bedenk wat er gebeurd als geplande lange hoge masten buiten bebouwde kom bij komen. Daar mogen jarenlang onbeperkt zendinstallaties in geplaatst worden als er nu eenmalig een vergunning is gegeven. Ook alle nieuwe frequenties die er nog ontwikkeld worden en waarvan helemaal nog niets bekend is. Nieuwe masten zonder voorwaarden is een vrijbrief geven. Eens kon men nieuwe medicijnen ongecontroleerd op de markt brengen.

Wordt wakker inwoners van Beuningen. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd naar Beuningen vanwege de straling. Opnieuw moet ik vluchten want ik behoor tot de sterk groeiende groep die er wel gevoelig voor is geworden.

10 nov 2012 om 3:54, door E. Hendriks

Voor het origineel zie:
beuningen.vvd.nl/actueel_7190/51126/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie