Eindhoven: Eenzijdige voorlichting zendmast Meerhoven

zaterdag, 03 november 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Eindhoven 1 nov. 2012

Zendmast Meerhoven

Publicatiedatum: 01-11-2012

KPN gaat binnenkort bij de gemeente een vergunningsaanvraag indienen voor het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefonie. KPN vraagt deze vergunning aan om een goede dekking te realiseren voor het gebruik van mobiele data in Meerhoven. De zendmast is veertig meter hoog en wordt direct naast de Biomassacentrale geplaatst tussen de opslagsilo en de centrale. Mogelijk bent u hiervan op de hoogte omdat er in 2010 in het kader van de ontwikkeling Biomassacentrale al over is gecommuniceerd. De zendmast is ook opgenomen in het bestemmingsplan van de Biomassacentrale.

Informatie voor omwonenden

We vinden het als gemeente belangrijk om omwonenden goed en tijdig te informeren. Om dit zorgvuldig te doen en mogelijk onrust te voorkomen, hebben we overleg gevoerd met bewonersvertegenwoordigers in Meerhoven over de gewenste communicatie.

Wij hebben besloten om de inwoners van Meerhoven op de volgende manier te informeren:

De direct omwonenden ontvangen een Wijkinfo wanneer de vergunningsaanvraag is ingediend en de formele procedure gaat lopen. Deze wijkinfo plaatsen wij ook op www.meerhoven.net.
Een artikel plaatsen in Meerflits (onder voorbehoud dat die nog dit jaar verschijnt)
Het plaatsen van allerlei informatie over zendmasten op de gemeentelijke site www.eindhoven.nl/zendmasten. Op deze site kunt u alles lezen over het landelijk en gemeentelijke antennebeleid, nut en noodzaak van zendmasten en gezondheidsaspecten met bijvoorbeeld het GGD-advies, dat hierbij van toepassing is.

Formele procedure

De formele procedure bij de vergunningaanvraag is als volgt. Als KPN een bouwaanvraag indient bij de afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving), moet de gemeente binnen acht weken hierover een besluit nemen. Hierbij is zes weken uitstel mogelijk. Het besluit tot verlenen van de vergunning wordt vervolgens gepubliceerd op de gemeentelijke website (rubriek: nieuws/officiële publicaties) en ligt ter inzage op het Inwonersplein (Stadskantoor). Als inwoners het niet eens zijn met de komst van de zendmast, kunnen zij gedurende zes weken een bezwaar indienen. Zes weken na het verlenen van de vergunning is de vergunning onherroepelijk, tenzij er bezwaar is/wordt ingediend.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog specifieke of technische vragen hebben dan kunt u contact opnemen via de mail met zendmasten@eindhoven.nl .

Voor het origineel zie:
www.eindhoven.nl/artikelen/Zendmast-Meerhoven.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie