Peize: Daltonschool laat zich in slaap sussen door Antennebureau.

dinsdag, 16 oktober 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Openbare daltonschool De Eskampen okt. 2012

Zendmast

KPN is van plan om achteraan langs de rand van het voetbalveld een zg.UMTS mast te plaatsen. Dit omdat de huidige mast, bij het zwembad, het aantal verbindingen niet meer aankan en om het bereik te verbeteren in Peize.

Voor de zomervakantie heeft u van een groep verontruste Peizenaren een brief hierover gehad. Zij maakten om diverse redenen bezwaar tegen de plaatsing. De scholen hebben ook een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Dat bezwaar ging erom, dat er wellicht gezondheidsrisico's zijn als er zo'n mast wordt geplaatst. Een 'rondje' internet doet namelijk vermoeden dat er allerlei risico's zijn.

Op 18 september organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Daar waren, naast de gemeente en de KPN, ook mensen van de GGD en iemand van het zg. antennebureau aanwezig. Beide scholen en de MR waren er vertegenwoordigd. Ons werd duidelijk dat gezondheidsrisico's voor de overheid (en dus ook de gemeente) geen argument zijn om niet tot het verlenen van een vergunning over te gaan. De overheid baseert zich op het advies van de Gezondheidsraad en die stelt dat er geen risico's zijn.

Wij hebben uitvoerig gesproken met deze en gene en trokken de conclusie dat ons bezwaar op grond van gezondheidsrisico's geen enkele kans maakte. Ook was het zo dat wij gerustgesteld werden. Er is geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs voor gezondheidsrisico's. Een mast verderop plaatsen heeft geen enkele zin, want dan moet die mast met meer vermogen zenden. Bovendien zorgen apparaten in huis juist dan voor meer vermogen, omdat die meer 'moeite' moeten doen. De scholen hebben hun bezwaarschrift om deze redenen ingetrokken. Er is nog veel meer over te zeggen. Bent u hier nieuwsgierig naar dan willen wij u verwijzen naar www.antennebureau.nl

Mede namens de medezeggenschapsraad, Peter Pot.

Voor het origineel zie:
www.eskampen.nl/nieuws-overzicht/848-zendmast.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie