Beuningen: ‘Nieuw’ UMTS-beleid te laat voor honderden woningen. Schimmige besluitvorming.

maandag, 15 oktober 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Van onze plaatselijke correspondent 15 okt. 2012:

‘Nieuw’ UMTS-beleid te laat voor honderden woningen.

Ondanks een unaniem gesteunde motie van de gemeenteraad, alternatieve locaties, ontbrekende noodzaak en een schimmig besluittraject worden er toch UMTS masten geplaatst midden in de bebouwde kom van Beuningen.

Een trieste constatering waarbij de gemeente zich verschuilt achter het feit dat er toestemming aan KPN is verleend en de gemeente deze afspraken per se wil nakomen. Een duidelijke keuze waarmee burgers in de kou worden gezet, of beter gezegd in de straling. Wrang is het wel dat er in 2007 reeds door het gemeentebestuur is afgesproken het voorzorgbeleid toe te passen bij het plaatsen van nieuwe UMTS-antennes. De ene afspraak is kennelijk de andere niet.

In 2010 is het college ingegaan op het verzoek van KPN om extra UMTS-antennes te plaatsen aan de rand van de gemeente Beuningen. Buurtbewoners en gemeenteraad werden in december-2011 verrast doordat het college een aantal eerder geplande locaties had veranderd naar locaties in de bebouwde kom. Buurtbewoners en gemeenteraad hebben hiertegen geprotesteerd omdat het nog altijd niet duidelijk is wat de gezondheidsrisico’s zijn van straling door UMTS-antennes op de lange termijn. In 2007 had de gemeente Beuningen om deze reden besloten in het vervolg het voorzorgbeleid toe te passen bij het plaatsen van nieuwe UMTS-antennes.

Een aantal buurtbewoners van de Wolfsbossingel diende een bezwaarschrift in dat werd afgewezen. Volgens de verantwoordelijke wethouder Piet de Klein (BN&M) was door nieuw landelijk beleid, waarin het advies van de gezondheidsraad wordt gevolg, mogelijk dat er nu wel UMTS-antennes zouden worden geplaatst in de bebouwde kom.

De gemeenteraad ging niet akkoord met deze uitleg en er werd door het college op 18 juni een debatavond georganiseerd waar zowel voor- en tegenstanders hun mening konden geven. Helaas heeft de bijeenkomst niet geleid tot een eenduidige conclusie of UMTS-straling gevolgen heeft voor de volksgezondheid op de langer termijn. Op die avond was ook KPN aanwezig dat aangaf dat er geen noodzaak was om de nieuwe masten te plaatsen maar dat het ‘uit voorzorg is voor toekomstige ontwikkelingen’.

De debatavond werd overigens door veel betrokkenen als onderdeel van de besluitvorming van de nieuwe UMTS masten beschouwd waardoor verdere (beroeps)procedures niet zijn gestart. Later werd duidelijk dat dit onjuist is en dat er wel degelijk beroep aangetekend had moeten worden. Deze termijn verliep drie dagen voor de debatavond.

De niet-eenduidige conclusie heeft er wel voor gezorgd dat de gemeenteraad, begin oktober unaniem een UMTS motie heeft aangenomen. Het college zal een herziening van het beleid voorbereiden waardoor plaatsing van vrijstaande UMTS masten binnen de bebouwde kom in de gemeente Beuningen, indien mogelijk, niet wordt toegestaan dan wel niet eenvoudig wordt gemaakt en dat bij plaatsing van vrijstaande UMTS masten buiten de bebouwde kom rekening wordt gehouden met woningen.

Helaas komt dit nieuwe beleid te laat voor honderden woningen / gezinnen in een straal van 400 meter rondom de twee nieuwe UMTS masten op de Wolfsbossingel en Console waar het college op 19 juni, daags na de debatavond opdracht voor plaatsing had afgegeven.

Er is door buurtbewoners een klacht ingediend over de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Overigens zullen in de week van 29 oktober de masten worden geplaatst. De voorbereiding daarvoor zijn inmiddels begonnen, één dag nadat er een gesprek tussen buurtbewoners en burgemeester heeft plaats gevonden.

Zie: www.deweekkrant.nl/artikel/2012/oktober/15/_lsquo_nieuw_rsquo_umtsbeleid_te_laat_voor_honde .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie