Beuningen: VVD wil voorzorgsprincipe toepassen bij plaatsing zendmasten. Niet in bebouwde kom.

dinsdag, 09 oktober 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd artikel: Berichten%20Nederland/6798

Bron: VVD Beuningen 7 okt. 2012

Plaatsing van UMTS masten - met voorzorg

Auteur: Erwin Rengers

De VVD heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 oktober 2012 het volgende standpunt ingenomen inzake de plaatsing van UMTS masten.

In het voorjaar heeft de VVD de vraag gesteld of de lange termijn effecten op de gezondheid door straling van UMTS masten schadelijk is voor de volksgezondheid.
Op basis van deze vraag heeft het College een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op 18 juni 2012 waarbij verschillende deskundigen, zowel voor- als tegenstanders, hun licht hebben laten schijnen op deze vraag.

De goed georganiseerde bijeenkomst heeft helaas niet geleid tot een eensluidende conclusie inzake de lange termijn effecten op de gezondheid door UMTS straling. Daarom heeft de VVD uiteindelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten een motie in te dienen. Deze motie is vervolgens unaniem door alle partijen aangenomen. Het College zal een herziening van het beleid voorbereiden waardoor plaatsing van vrijstaande UMTS masten binnen de bebouwde kom in de Gemeente Beuningen, indien mogelijk, niet wordt toegestaan dan wel niet eenvoudig wordt gemaakt en dat bij plaatsing van vrijstaande UMTS masten buiten de bebouwde kom rekening wordt gehouden met woningen.

Voor het origineel zie:
beuningen.vvd.nl/actueel_7190/50178/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie