Wittevrouwen: Bewoners tegen komst T-Mobile zendmast

donderdag, 27 september 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Utrechtse Internet Courant

Onder de naam ‘Stralend Comité’ heeft een aantal bewoners van Wittevrouwen bezwaar aangetekend tegen de komst van een 25 meter hoge T-Mobile zendmast in hun buurt. Dat blijkt uit een bericht op wijkkrantwittevrouwen.nl. Zeven bewoners reageren op de vergunningsaanvraag van T-Mobile met een zienswijze die zij op 22 september aan de gemeente stuurden.

In hun zienswijze stellen de bewoners dat de mast tenminste tien meter boven de omringende bomen gaat uitsteken. Het klopt volgens hen niet dat in een gebied, dat door de gemeente Utrecht nota bene als beschermd stadsgezicht wordt voorgesteld, zo’n hoge mast wordt geplaatst. Daarbij stelt de groep dat het niet duidelijk is of de straling onschadelijk is. ‘Zolang niet is aangetoond dat krachtige, hoogfrequente UMTS-straling geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, horen UMTS-zenders niet midden in onze zéér dichtbevolkte woonwijk met veel jonge kinderen’, aldus het comité. Ook maakt het comité zich boos over de manier waarop T-Mobile eerder heeft geprobeerd de werkwijze van de actiegroep zwart te maken. De toen ‘Stralende Kerk’ geheten groep zou volgens T-Mobile een kerkdienst hebben verstoord. Het comité noemt dat in de zienswijze ‘onjuist en demagogisch’. Volgens een kaartje op de website van T-Mobile is de dekking optimaal. Het Stralend Comite vraagt zich af waarom er dan toch een mast bij moet in de wijk. Inmiddels is de zienswijze door 22 bewoners ondertekend.

Nadat de zenders van de Nieuwe Kerk in Wittevrouwen zijn verwijderd, heeft T-Mobile een nieuwe bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een zendmast in de wijk. Het gaat nu om een 25 meter hoge ‘prikmast’ op het jeu de boules-veldje naast restaurant Goesting aan het Veeartsenijpad. Het ‘Stralend comité, de actiegroep die zich eerder verzette tegen de zendmasten in de kerktoren, gaat de omwonenden waarschuwen en hen attent maken op de mogelijkheid om binnen vier weken te reageren.

Voor het originele bericht zie: www.duic.nl/wonen/24644/bewoners-wittevrouwen-tegen-komst-t-mobile-zendmast/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie