vtsPN: Nog 67 extra C2000 antennemasten

dinsdag, 25 september 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: voorziening tot samenwerking Politie Nederland - vtsPN

C2000 RADIODEKKING VERBETERD

Om de radiodekking van het digitale communicatiesysteem C2000 te verbeteren, staan sinds september in Veldhoven en Waalre nieuwe antennemasten. Voor het einde van 2012 volgt er nog een tiental.

Binnen vtsPN draait het project ODIN, Oplossen DekkingsIssues Nederland. De projectleden zorgen ervoor dat C2000 over niet al te lange tijd in heel Nederland voldoende dekking heeft. Dit doen zij onder meer door 67 extra antennemasten te plaatsen en 29 netwerkmutaties zoals het opnieuw richten van antennes door te voeren. Ook lossen zij frequentieproblemen op voor een goede werking van het netwerk.

Herverdeling
De capaciteit van zend- en ontvangstinstallaties en de frequenties waarop C2000 actief is worden herverdeeld. Bij de herverdeling van frequenties streeft het project naar continuïteit en stabiliteit in het netwerk. Daarvoor schakelen de collega’s onder andere een ervaren externe netwerkleverancier in.

Voor de herverdeling van capaciteit gaat binnenkort een pilot van start. Na evaluatie hiervan begint eind dit jaar de daadwerkelijke uitvoering. Gebruikers worden op de reguliere wijze geïnformeerd als de werkzaamheden de dienstverlening (tijdelijk) verstoort.

ODIN?
ODIN is een project binnen Meldkamer Diensten Centrum van vtsPN, gericht op een veiliger Nederland voor hulpverleners en burgers. Om te bepalen welke dekkingsproblemen binnen C2000 het meest urgent zijn, ontwikkelden zij samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gebruikers de zogenaamde Dekkings Issues Prioriterings Procedure (DIPP). De meest urgente dekkingsproblemen die hieruit voortkwamen staan in de DIPP-lijst. ODIN lost deze problemen op.

Voor het originele bericht: www.anpv.nl/nieuws/c2000-radiodekking-verbeterd.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie