Leusden/Woudenberg: ‘We maken ons zorgen om de straling’.

maandag, 17 september 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stad Amersfoort 7 sept. 2012

‘We maken ons zorgen om de straling’

Auteur: Christine Schut

LEUSDEN/WOUDENBERG - Woudenberger Frans Breed is boos op de gemeente Leusden. ,,Leusden pretendeert alles met de natuur hoog in het vaandel te hebben staan en dan doen ze dit.” Breed doelt op de behandeling van een aanvraag die is gedaan door KPN voor het plaatsen van een zendmast voor mobiele telefonie langs de Arnhemseweg op de grens van Leusden en Woudenberg. De betreffende plek maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

,,Op 15 augustus is de vergunningsaanvraag gepubliceerd in de Leusder Krant. Een week later stond er een rectificatie in vanwege de verkeerd vermelde locatie. De mast wordt 39,9 meter lang. Het is een gigantisch pompeus geval. De overheid heeft er belang bij dat er zoveel mogelijk masten komen omdat ze verdient aan de verkoop van etherfrequenties. In omringende landen zijn ze al veel verder met het stralingsverhaal. Nederland blijft hierbij achter. In Nederland staan nu al 25.000 masten, dat zijn er over een paar jaar 40.000”, aldus Breed die zelf verschillende opleidingen op het gebied van stralingskennis heeft gevolgd.

,,Ik denk dat Leusden nu een plek heeft uitgekozen die zo ver mogelijk op het randje van de gemeente ligt, waar zo min mogelijk Leusdenaren wonen. De gemeente heeft ook hele gebrekkige berichtgeving gedaan. Direct omwonenden zijn niet geinformeerd. Dat is niet netjes. Het terrein waar de mast is gepland ligt naast de Oud Luntersebeek. Die maakt deel uit van de EHS. Het is een, op deze plek, smalle verbindingszone tussen de Veluwe Vallei en de Utrechtse Heuvelrug”, legt Breed uit. ,,Wij wonen in het buitengebied. Dat geeft beperkingen voor de bewoners. Dat is niet erg. Maar het baart ons behoorlijk zorgen dat de vergunning nu al kan worden verleend”, aldus de bewoner van de Vieweg. ,,Volgens mij is hiervoor, vanwege de EHS, een bestemmingsplanwijziging nodig waarbij advies van de provincie nodig is.”

Hoogst toelaatbare norm

,,Wij maken ons ernstige zorgen over de straling. De gezondheidsraad zegt dat het niet slecht is. Maar Nederland hanteert de hoogst toelaatbare norm voor straling. Op dit moment is 3% van de bevolking gevoelig voor elektromagnetische straling. Het is bewezen dan het effecten heeft op de gezondheid van mensen en dieren. En zelfs op die van bomen. Binnen 400 tot 500 meter afstand van een mast, hebben levende organismen er last van.”

,,De gemeente Leusden en De Boom, de eigenaar van de grond, verdienen aan het plaatsen van de mast, daar heb ik moeite mee. Leusden presenteert zichzelf als groene gemeente en De Boom heeft de natuur ook hoog in het vaandel staan. Er zijn al genoeg antennes in de buurt. Deze mast is niet nodig. Het heeft ook niets te maken met dekking. Die is hier prima. Het gaat alleen om geld. De natuur kan zich niet verweren, mensen kunnen er zelf iets aan doen. Willen we dit met zijn allen? Is dit nou nodig? Ook de bijensterfte ligt voor een belangrijk deel aan de straling omdat ze hierdoor de korf niet meer kunnen terugvinden. Dat wordt in vele landen onderkend”, aldus Breed.

Frans Breed is bezig met een zienswijze richting de gemeente Leusden in de hoop dat wordt afgezien van het plaatsen van de mast.
Volgens de gemeente Leusden valt de plek waar de mast moet komen niet binnen de EHS. Wel heeft de gemeente de inspraakprocedure met zes weken verlengd en ligt de vergunningsaanvraag ter inzage in het gemeentehuis.

Voor het originele artikel zie:
www.destadamersfoort.nl/plaatsnamen/leusden/we_maken_ons_zorgen_om_de_straling_28712963.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie