Antennes voortaan op afstand (Beuningen), De Gelderlander

maandag, 31 oktober 2005 - Categorie: Berichten Nederland

(Bron: De Gelderlander 31 okt. 2005)
Door onze verslaggever

BEUNINGEN - Hoewel niet onomstotelijk is aangetoond dat gsm - masten
schadelijk zijn voor de gezondheid, neemt de gemeente Beuningen het zekere
voor het onzekere: antennes moeten voortaan ver van huizen worden geplaatst.

Dat besluit van burgemeester en wethouders, dat nog moet worden bekrachtigd
door de raad, is ingegeven door alle maatschappelijke onrust die momenteel
leeft over de effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid.

Een aantal gemeenten hebben om die reden al besloten helemaal geen
vergunning meer te verlenen voor het plaatsen van dit soort zendmasten.

Nadat er op 5 oktober een geruststellende brief kwam van minister
Brinkhorst, die daarin onder meer rept over 'onvoldoende bewijs voor een
verband tussen straling en gezondheidsklachten' komen sommige gemeenten
(waaronder Ede) daar nu weer op terug.

Beuningen kreeg onlangs, net als veel andere gemeenten, een schrijven binnen
van Erik Steenbergh, vrijwilliger van www.stopumts.nl . Umts is
een mobiele verbinding die grote stromen data aankan.

Steenbergh uit in de brief zijn twijfels over de woorden van Brinkhorst. Hij
zegt dat er veel wetenschappelijk onderzoek is dat juist wel een verband
aantoont. Zo wijst hij op een onderzoek van TNO uit 2003. Voor het eerst
werd toen waargenomen dat umts-velden direct invloed hebben op het welzijn
van proefpersonen.

De minister geeft echter aan dat nadien vervolgonderzoek is gedaan. Wat daar
de uitkomsten van zijn wordt pas op z'n vroegst eind 2005 bekend. Tot die
tijd adviseert hij het huidige antennebeleid voort te zetten. Doel van dat
beleid is 'voldoende ruimte te bieden voor antennes met respect voor milieu,
veiligheid en ruimtelijke ordening'.

Beuningen wil nu in kaart laten brengen op welke plekken in de gemeente nog
mogelijkheden zijn om antennes te plaatsen zonder gevaar voor de
volksgezondheid. Wethouder Peereboom wijst op het dilemma waar gemeenten in
dezen mee worstelen: ''We willen geen woud van antennes maar Beuningen mag
ook niet onbereikbaar worden.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie