Egmond-Binnen: Verdeeldheid over voorlopige plek UMTS masten. Reactie Dorpsbelangen.

woensdag, 29 augustus 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Groot Alkmaar Dichtbij 28 aug. 2012

Verdeeldheid over voorlopige plek UMTS masten

EGMOND AAN DEN HOEF - Het college van Bergen heeft een voorlopige keuze gemaakt voor de locaties voor twee masten voor mobiele telecommunicatie. Zij heeft de voorkeur uitgesproken voor bedrijventerrein De Weidjes in Egmond aan den Hoef en sportcomplex Adelbert in Egmond-Binnen. In de beide Egmonden is het bereik voor mobiele telefonie en mobiel internet ...

In overleg met bewonerswerkgroepen zijn de afgelopen tijd alternatieve locaties getoetst en onderzocht door TNO en de Universiteit Twente.

In Egmond-Binnen is voor sportcomplex St. Adelbert gekozen omdat hier de mast het minst zichtbaar is. Zo staan er lichtmasten rond het sportveld. Wethouder Hietbrink: ''Er bestonden naast Adelbert nog twee opties voor Egmond-Binnen. De zuidelijke locaties Apeldoorn en Heegemunde zijn volgens ons minder geschikt. De mast wordt op het land van Apeldoorn niet bedekt door groen, bij Heegemunde staat de antenne dicht(er) bij de woningen. De locatie Anno Nu kan niet. Beheerder PWN geeft geen toestemming. Voor zowel de locatie Apeldoorn als Anno Nu geldt overigens dat T-mobile en de andere providers aangeven dat er onvoldoende dekking is.''

Henk Weeteling van de actiegroep in Egmond-Binnen hoopte dat de gemeente de uitkomst van het rapport van de Universiteit Twente zou volgen en een mast in de duinen bij Anno Nu zou plaatsen. ''Of in ieder geval 300 meter bij de bebouwde kom vandaan. Naar ons idee heeft de gemeente niet voldoende haar best gedaan om daar de mast te realiseren. Wij zullen tot het gaatje gaan om plaatsing op sportterrein Adelbert tegen te gaan.''

Wethouder Hietbrink nam onlangs een petitie met ruim 300 handtekeningen van bewoners rond de Weidjes aan. Zij zijn tegen plaatsing op het bedrijventerrein. Toch heeft het college gekozen voor deze plek omdat het beter past in het antennebeleid. Werkgroep Stop UMTS-mast Egmond aan den Hoef hoopt dat de mast niet hoger dan 25 meter wordt of toch wordt beslist twee kleinere masten te plaatsen op verder gelegen locaties.

Informatieavonden

In dorpshuis Hanswijk is er een bewonersbijeenkomst op 4 september om 19.00 uur, in De Schulp is dat op 5 september om 19.30 uur. Na een ronde in de raadscommissie (13 september) en de gemeenteraad (4 oktober) neemt het college een definitieve beslissing. Meer informatie: 072-8880364.

Voor het originele bericht met korte (2 min) video zie:
www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/2415321/voorlopige-plek-umts-masten.aspx .

Bron: Groot Alkmaar dichtbij 29 aug. 2012


Reactie Dorpsbelangen en actiecomité op UMTS mast

Auteur: dichtbijredactie (De Duinstreek)

EGMOND-BINNEN - Bewoners van Egmond-Binnen zijn zeer boos over verkeerde locatie UMTS mast. Zij willen nu direct met de provincie praten. De inwoners willen de mast buiten de bebouwde kom op een aanvaardbare afstand van minimaal 300 meter van woningen geplaatst hebben.
...

De belangenorganisaties die de bewoners vertegenwoordigen willen de mast aan de duinrand geplaatst zien met goede inpassing in het landschap zoals ook op andere plaatsen in Noord-Holland is gebeurd. De duinrand is ook volgens het rapport van de Universiteit Twente een geschikte locatie. Bovendien kan ook de communicatie voor de hulpdiensten sterk worden verbeterd in geval van calamiteiten zoals de recente duinbranden. De gemeente Bergen wil zich voor deze locatie niet verder inspannen daar de beheerder (PWN) niet meewerkt.

De betreffende grond is echter eigendom van de provincie Noord-Holland. Het lijkt ons dat deze moet meewerken aan een door de overheid opgedragen beleid met betrekking tot plaatsing van UMTS zendmasten.

Tot grote verbazing van de inwoners van Egmond-Binnen heeft de gemeente een voorlopig voorstel naar de gemeenteraad van Bergen gestuurd om de locatie Adelbert complex als mogelijke plaats van de UMTS mast in Egmond-Binnen aan te wijzen.

Hiermee lijkt de gemeente Bergen de uitkomsten van jarenlang wederzijds overleg met de inwoners van Egmond-Binnen naast zich neer te leggen. Echter deze door de gemeente voorgestelde plaats ligt praktisch tegen de woningen aan. Dit terwijl de beleidsnotitie van de gemeente Bergen tenminste 300 meter aangeeft.

Ook het rapport van de Universiteit Twente beoordeelt plaatsing ten noorden van Egmond-Binnen om radio-technische reden als niet geschikt. De belangenorganisaties hebben de gemeente en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (eigenaar van de grond) uitgenodigd voor een gesprek op 7 september om gezamenlijk deze slepende kwestie direct en democratisch voor 12 september op te lossen.

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en alle actiecomités.

Voor het originele bericht zie:
www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/2416460/reactie-dorpsbelangen-en-actiecomite-op-umts-mast.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie