Partij voor Mens en Spirit besteedt in partijprogramma aandacht aan bescherming tegen straling.

dinsdag, 21 augustus 2012 - Categorie: Berichten Nederland

De nieuwe Partij voor Mens en Spirit heeft in haar programma een paragraaf (par. 11.13) opgenomen over bescherming van de bevolking tegen elektromagnetische velden. Zie: www.mensenspirit.nl/programma .
De tekst luidt als volgt:


11.13 Bescherming tegen straling

Stralingsoverlast door elektromagnetische velden dient hoger op de politieke agenda te staan. Het
‘kennisplatform ElektroMagnetische Velden’ concludeert, dat de klachten die mensen met een
verhoogde gevoeligheid voor elektriciteit ervaren reëel en ernstig kunnen zijn. Deze klachten
beïnvloeden de kwaliteit van het leven nadelig. Er bestaat geen veilige norm voor lange termijn
blootstelling.

Partij voor Mens en Spirit stelt gezondheid boven financiële belangen. Het voorzorgsprincipe dient van
kracht te zijn zolang de veiligheid voor de gezondheid niet kan worden gewaarborgd. Daarom zullen in
eerste instantie zwakke personen en kinderen moeten worden beschermd tegen de biologische
invloeden van elektromagnetische straling. Dat kan door goede voorlichting. In openbare gebouwen,
zeker in scholen en ziekenhuizen, wordt geen WIFI geïnstalleerd. Introductie van nieuwe
zendtechnieken, zoals LTE, wordt pas goedgekeurd na degelijk en onafhankelijk onderzoek.

De overheid/gemeenschapsdienst gaat stralingsarme plaatsen, zogenaamde ‘witte zones’, opzetten.
Hier kunnen elektrogevoelige mensen bijkomen. Gelijktijdig wordt hun gezondheidstoestand
onderzocht, met behulp van bekwame, zo nodig internationale specialisten. Door overdracht van
kennis van deze specialisten worden Nederlandse medici snel en adequaat opgeleid.

Partij voor Mens en Spirit zal zich ervoor inzetten dat de overheid de bevolking volledig informeert
naar aanleiding van gedegen onderzoek. Iedere burger kan dan zijn eigen verantwoordelijkheid
nemen. Een eerste stap naar volledige informatieverstrekking is het actief openbaar maken van COFAM 2 onderzoek.

Omdat energieopwekkingssystemen in huis in de toekomst steeds meer zullen worden toegepast,
dient de overheid een onafhankelijk instituut op te richten. Dit instituut gaat beoordelen of nieuwe
elektronische technieken voldoen aan nieuw op te stellen richtlijnen voor ‘dirty power’ en
schakelfrequenties onder de 50Hz. Elektrische apparatuur mag het welbevinden en de gezondheid
niet schaden, ook niet op de langere termijn. Dit schept uitdagingen en kansen voor de Nederlandse
kenniseconomie.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie