Valkenburg: SP stelt vragen aan B&W over beleid zendmasten.

zaterdag, 11 augustus 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: SP Valkenburg 8 aug 2012

Vragen aan B&W over ontwikkelingen in de leefomgeving: zendmasten

Geacht college,
Wij hebben berichten ontvangen over ontwikkelingen in de kernen waarover wij ons zorgen maken. Vandaar dat wij u deze brief willen sturen met twee, los van elkaar staande, kwesties.

De eerste zorg van de SP fractie is het beleid rond zendmasten. Met name UMTS masten zijn dragers van sterke stralingsbronnen waarvan, hoewel u dat in een eerder antwoord ontkent, bekend is dat deze straling mogelijk de gezondheid van omwonenden in een straal van 300 meter kan schaden.

Het college staat positief tegenover een UMTS-mast op vakantiepark Schin op Geul, een mast die tot op grote afstand in het oog valt en wederom het zogenaamde 5 sterrenlandschap negatief beïnvloedt. Een paar honderd meter oostwaarts op station Schin op Geul staat ook al zo'n mast op zeer korte afstand van woonhuizen met mogelijk problemen voor de gezondheid van omwonenden.
Aan de rand van Sibbe is enige tijd geleden een mast geplaatst waar omwonenden ons hebben meegedeeld dat zij zich ook zorgen over maken over hun gezondheid.

Nu komt opnieuw de zendmast in Berg weer in beeld. Niet alleen de eigenaar van de radiozendmast vreest hinder, in dit geval voor de uitzendingen van Falcon radio. Ook hier hebben omwonenden ons aangegeven dat zij voor hun gezondheid vrezen.

Ook wij beseffen dat zendmasten voor mobiele telefonie noodzakelijk zijn in onze samenleving, dat staat buiten kijf. Maar wij begrijpen niet waarom plaatselijke overheden geen fatsoenlijke regelgeving willen toepassen om mogelijke gezondheidsproblemen van omwonenden te voorkomen en het landschap te behoeden voor wildgroei van deze masten. De SP fractie vindt het zeer begrijpelijk dat mensen zullen procederen tegen zendmasten. Het gemeentebestuur dient dan ook in het beginstadium de belangen van haar inwoners zwaar te laten wegen bij de beoordeling van de aanvragen voor zendmasten. Nu ingrijpen is later problemen voorkomen.

De SP fractie wil het college daarom nogmaals met klem de volgende vragen stellen:

1. Bent u alsnog bereid om vergunningen voor zendmasten, op plaatsen waar bewoners of belanghebbenden bezwaren hiertegen hebben, te weigeren?

2. Bent u alsnog bereid om zelf beleid te ontwikkelen voor plaatsingsmogelijkheden voor zendmasten waar bewoners geen angst voor hun gezondheid hoeven te hebben en waar ons landschap de minste schade ondervindt? Uiteraard masten die door meerdere aanbieders gedeeld kunnen worden om het aantal te beperken.

..........

Met vriendelijke groeten namens de SP fractie,
Peter Visser.

Voor het originele (en volledige) artikel zie:
valkenburg.sp.nl/bericht/93565 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie