Bewoners 3 G vrezen straling UMTS antennes, Biltse en Bilthovense Courant, 22 september 2004

woensdag, 22 september 2004 - Categorie: Berichten Nederland

(voorpagina)
Bewoners 3 G flats vrezen voor hun gezondheid
'Antennes moeten direct van ons dak'

door Anneke Iseger

BILTHOVEN - Sinds juni staan er op het dak van de '3 G flats' in Bilthoven (Groenlinglaan, Goudvinklaan en Geelgorslan) naast GSM-antennes ook UMTS-antennes. De flatbewoners willen dat de beheerder de antennes onmiddelijk verwijdert.

UMTS-antennes zijn zendmasten voor telefoontjes waarmee draadloos kan worden geinternet, foto's verstuurd kunnen worden en films kunnen worden bekeken. De elektromagnetische straling hiervan is tweemaal zo sterk als die van de GSM-antenne.

Noodklok

In 2003 heeft TNO geconstateerd dat straling van UMTS-zendmast een negatief effect heeft op de lichamelijke gezondheid. Uit een recent Duits onderzoek is gebleken, dat mensen dien binnen een straal van 400 meter van zo'n zendmast wonen, 3,27 keer meer kans op kanker hebben. Honderden Duitse artsen hebben inmiddels de noodklok geluid. Geen wonder dat bewoners van de drie Bilthovense flats zich ernstig zorgen maken.

H.J. van der Loo en A. Schreuder, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de huurdersvereniging 3G, verwoorden deze bezorgdheid. ''Nadat er in 1999 zonder instemming van de bewoners op het dak van de drie flats GSM-antennes zijn geplaatst, heeft de gemeenteraad na een debat besloten dat de antennes tijdelijk mochten blijven staan totdat er een andere locatie was gevonden.'' aldus Van der Loo. ''Afgelopen juni ontvingen de bewoners de mededeling van Heijmans Technische Infra, dat op het dak van de drie flats een 'antenne opstelpunt van Vodafone' zouden worden geplaatst. Nadere informatie bij de beheerder van onze flat, WPM Woningmanagement BV in Utrecht, leverde als antwoord dat het hier ging om voorbereidende werkzaamheden voor een UMTS installatie.''

Dit was in volledige tegenspraak met het convenant dat in augustus 2002 door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de operators van mobiele communicatie is ondertekend. Dit convenant handelde over de installatie van vergunningsvrije antennes (minder dan vijf meter lang) voor mobiele telecommunicatie. Een belangrijk onderdeel van dit convenant was, dat bewoners moeten instemmen met de plaatsing van nieuwe antenne-installaties op woongebouwen. Als meer dan 50% van de bewoners tegen de plaatsing is, dan mag die geen doorgang vinden.
''Een door de huurdersvereniging 3G gehouden enquete leverde als resultaat op, dat 70% van de bewoners tegen de plaatsing van UMTS antennes stemde'', vervolgt van der Loo.

(pagina 3)
''Vodafone zegt nu dat het hier om een aanpassing van de reeds bestaande installatie gaat. Wij zijn echter van mening, dat hier sprake is van een uitbreiding die inspraak vereist. Een installatie waarvoor nota bene een hijskraan te pas moest komen kan in onze ogen geen 'aanpassing' zijn.

De beheerder heeft ons te kennen gegeven, dat het voor hem onduidelijk is wat er nu precies op het dak is geplaatst, en dat hij nadere inlichtingen aan Vodafone zal vragen. Tot op heden hebben wij hierop nog geen antwoord gekregen.''

Ongestoord woongenot

Schreuder vertelt: ''Voor ons is het allemaal nog onduidelijk. Zowel de eigenaar (sinds een paar jaar Spoorzicht BV in Bussum) als de verhuurder geeft aan niet te weten wat er geplaatst is, terwijl Vodafone zegt een getekende opdracht te hebben, maar ons niet wil vertellen wat er op het dak staat. Zelf hebben we het idee dat er bij ons illegaal GSM- en UMTS-antennes zijn geplaatst''.

Momenteel staan er in Nederland 10.000 GSM-zendmasten. Het toekomstige UMTS netwerk wordt echter veel dichter, met maar liefst 50.000 masten. ''Er is straks geen stralingsvrij plekje meer te vinden. Nederland zit dan onder een grote elektrosmog, veroorzaakt door al die kunstmatig opgewekte electriciteit die nadelig op het menselijk lichaam inwerkt. Allerlei soorten aandoeningen kunnen daarvan volgens TNO het gevolg zijn, zoals chronische vermoeidheid, hoge bloeddruk, restless legs (zeurderig gevoel in de benen), allergieen, hartkloppingen, kanker, maag- en darmklachten, migraine en duizeligheid. Zelf lijd ik aan een paar kwalen die mogelijkerwijs het gevolg zijn van de elektromagnetische straling vanaf mijn dak: hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en restless legs. Ik vind het in elk geval vreemd, dat mijn klachten, toen ik afgelopen zomer in Praag en Spanje was, na twee dagen waren verdwenen. Eenmaal thuisgekomen, kwamen de klachten na een paar dagen weer terug. Dat is mij iets te veel toeval!

Voor de hoge huur die wij betalen, willen we een ongestoord woongenot. Dat heb je niet, als je zelfs alleen maar denkt dat de antennes slecht zijn voor je gezondheid. De huidige stand van de wetenschap geeft weliswaar, dat het niet vaststaat dat een antenne voor mobiele telefonie de gezondheid nadelig beinvloedt, maar evenmin staat vast dat die schadelijke invloed zich niet voordoet. De bewoners wensen dit risico niet te lopen en willen dat alle antennes van onze daken worden verwijderd. Gebeurt dit niet, dan stappen we naar de rechter.''

B. Bakhuizen van Spoorzicht BV in Bussum, de eigenaar van de drie flats, zegt niet te weten wat er op de daken van zijn woongebouwen staan. ''Ik kan hierover niets vertellen. U kunt het beste contact opnemen met de beheerder'', zo luidde zijn reactie.

J. Molengraaf van de beheerder WPM Woningmanagement BV in Utrecht, is na herhaaldelijk bellen niet voor commentaar beschikbaar.

Bekijk de scan van het artikel hier: illustraties.php .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie