Verlenging GSM vergunningen.

donderdag, 02 augustus 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: overheid.nl via SOLV 1 aug. 2012

Marktpartijen kunnen tot en met 16 augustus 2012 reageren op het voornemen om de GSM vergunningen van de huidige aanbieders te verlengen. Aanleiding is de veiling in oktober dit jaar van de frequenties voor de multiband in de 800-, 900 en 1800 MHz-band. De aanvraagtermijn voor deelname aan de Multiband frequentieveiling is inmiddels gesloten. Na afloop van deze veiling zullen de GSM vergunninghouders hun netwerken moeten aanpassen. De vergunningen daarvoor lopen in februari 2013 af. Om een goede transitie mogelijk te maken, kunnen de bestaande GSM vergunninghouders vragen om hun vergunningen te verlengen voor maximaal 24 maanden na afloop van de multiband veiling.

Partijen die zich niet kunnen vinden in de mogelijke verlenging hebben nog ruim twee weken de tijd om in het kader van de internetconsultatie een zienswijze in te dienen.

Voor het origineel zie:
www.solv.nl/weblog/verlenging-gsm-vergunningen/19005 .

De GSM helpdesk bericht op 2 aug 2012 over hetzelfde onderwerp:


Mogelijk verlenging GSM en UMTS licenties

02-08-2012 - Het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat de huidige GSM en UMTS frequenties verlengd kunnen worden wanneer de situatie daarom vraagt. De licenties gaan in oktober onder de hamer.

Door: de redactie - Aangezien mobiele netwerken essentieel zijn geworden voor de Nederlandse economie heeft het Ministerie van Economische zaken in het Besluit continuïteit mobiele communicatiedienstverlening de mogelijkheid vastgelegd om de huidige GSM en UMTS licenties met maximaal 24 maanden te verlengen wanneer de situatie daarom vraagt. In oktober van dit jaar zullen alle huidige GSM en UMTS frequenties opnieuw geveild gaan worden samen met nieuwe frequenties in de 800 en 2600 MHz band. In theorie is het mogelijk dat de bestaande mobiele aanbieders KPN, Vodafone en T-Mobile hun licenties verliezen en daardoor de dienstverlening in gevaar komt. Ook houdt het Ministerie rekening met het stilzetten van de veiling wanneer verboden gedragingen van deelnemers aan de veilingen worden geconstateerd.

De Nederlandse overheid is rijkelijk laat met het opnieuw veilen van de huidige GSM en UMTS frequenties. De huidige licenties lopen nog tot februari 2013. De periode tussen de veiling in oktober en het verlopen van de licenties in februari 2013 is sowieso te kort voor nieuwkomers om een landelijk dekkend netwerk op te kunnen zetten. In de situatie waarin nieuwkomers een belangrijk deel van alle beschikbare licenties naar zich toe weten te trekken, kan daardoor de stabiliteit en beschikbaarheid van mobiele netwerken in gevaar komen. In een dergelijke situatie behoudt het Ministerie van Economische zaken zich het recht voor de huidige GSM en UMTS licenties met maximaal 24 maanden te verlengen opdat eventuele nieuwkomers de tijd hebben om een landelijk dekkend netwerk op te zetten zodat er een naadloze transitie kan gaan plaatsvinden.

In het Besluit continuïteit mobiele communicatiedienstverlening is vastgelegd dat de GSM 900 band, de populairste frequentieband voor het snel uitrollen van mobiele netwerken, versneld beschikbaar moet komen voor nieuwkomers. Indien nieuwkomers spectrum verwerven in deze nieuwe band, moeten bestaande aanbieders deze frequenties eerder afstaan dan frequenties in de 1800 en 2100 MHz band. Daarnaast is in het besluit vastgelegd dat bestaande aanbieders verplicht zijn mee te werken aan een naadloze transitie op het moment dat nieuwkomers het merendeel van het spectrum weten te verwerven.

Mocht het Ministerie van Economische Zaken besluiten tot verlenging van de huidige GSM en UMTS licenties, dan zal het bijbehorende spectrum pas later beschikbaar komen voor eventuele nieuwkomers. Hoewel dit vanuit mededingingsoogpunt niet de meest gunstige situatie is, is de continuïteit van mobiele netwerken in Nederland belangrijker, zo stelt EZ. Uiteraard moeten de huidige aanbieders bij verlenging van hun licenties daarvoor een aanvullende vergoeding betalen en tekenen voor de aanvullende voorwaarden.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft nog geen definitief besluit genomen of de huidige GSM en UMTS licenties verlengd worden. Momenteel consulteert het Ministerie alle marktpartijen om een goede inschatting te kunnen maken of verlenging nodig is. Eerder gaven providers KPN, Vodafone en T-Mobile al aan dat een verlenging van twee jaar mogelijk te lang is en dat een transitie al eerder zou kunnen plaatsvinden. Verwacht wordt dat het Ministerie van Economische net voor, tijdens of na afloop van de frequentieveiling een definitieve beslissing zal maken en de uitkomsten van de veiling zal afwachten of verlenging nodig is.

Voor het origineel zie:
www.gsmhelpdesk.nl/read.php?id=7339 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie