Winterswijk: Hevig verzet.

vrijdag, 08 juni 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Slingeland FM 7 juni 2012

De buurtbewoners blijven zich hevig verzetten tegen plaatsing UMTS-mast

De vertegenwoordiging van de buurtbewoners van Bargerbosch/de Rikker, heeft op 4 juni 2012 schriftelijk naar de Rechtbank Zutphen gereageerd op de nieuwe onderbouwing van de gemeente Winterswijk. De gemeente had geen nieuwe argumenten gegeven dat de imker Rotteveel geen schade aan de bijen zou ondervinden door plaatsing van de UMTS-mast op 80 meter van zijn imkerij.

De gemeente Winterswijk had op 3 april een nieuwe motivering naar de rechtbank gestuurd met de mededeling dat de “Vrees voor bijenvolken ongegrond is”. Een persbericht vol zelfvertrouwen heeft de gemeente naar de media gestuurd.
Bij nadere bestudering bleek dat de gemeente een eenvoudig literatuurrapport van zes studenten van de Universiteit van Wageningen naar de rechtbank had gestuurd. De bijendeskundige van Wageningen Tjeerd Blacquière en een zekere Hugo Hoofwijk hebben hun namen aan deze stage opdracht verbonden en gepresenteerd als hun rapport.

De vertegenwoordiging van de buurtbewoners heeft hierop geantwoord met een uitgebreid rapport met een stevige onderbouwing dat bijen niet tegen laagfrequente straling van de hoogspanningslijnen kunnen, maar ook niet tegen die van hoogfrequente straling van UMTS-masten. Uit de wetenschappelijke artikelen en rapporten blijkt dat deze elektromagnetische straling sinds kort wel eens een van de belangrijkste oorzaken van de zgn. verdwijnziekte kunnen zijn. Deze “verdwijnziekte van bijen vindt over de hele wereld plaats. Als andere oorzaken worden genoemd: de varroamijt en de zgn. gewasbeschermingsmiddelen, die in het oppervlakte water komen waaruit de bijen drinken.

Het wordt ook steeds duidelijker dat deze straling slecht is voor de mens, maar dat blijkt voor onze bestuurders niet van belang te zijn.De buurtbewoners betreuren het zeer dat de gemeente Winterswijk niet bereid bleek een andere, plek voor deze mast, die mindere belastend is, voor mens en dier te zoeken.

Ook heeft de gemeente met haar ambtenaren veel energie moeten steken is deze toch wel eigenwijze opstelling van het College van B & W om plaatsing van de mast zo dicht bij de beide wijken Bargerbosch en de Rikker te plannen.

De vertegenwoordiging van de buurtbewoners ziet vol vertrouwen de 2de zitting van de Rechtbank Zutphen tegemoet.

Voor het origineel zie:
www.slingelandfm.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=4163&Itemid=2 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie