Ongekend mediaoffensief Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid.

dinsdag, 05 juni 2012 - Categorie: Berichten Nederland

In een kennelijke poging de Zembla uitzending ''Ziek van je mobieltje'' te neutraliseren heeft het Kennisplatform EMV op 31 mei en 1 juni een zestal video's op internet geplaatst:

1.
Een zeer goede toespraak van de voorzitter Ton Rombouts over doel en structuur van het Kennisplatform: www.youtube.com/watch?v=0WQ3poXGzmQ&feature=relmfu .

2.
Een Interview met Fred Woudenberg van het Communicatieforum Kennisplatform en de GGD over de voor- en nadelen van het tijdig informeren van de bevolking over de mogelijke gezondheidsgevaren van mobiele telefonie: www.youtube.com/watch?v=z28cW9fz3hw&feature=relmfu .

3.
Een interview met Erik Lebret van het Wetenschapsforum Kennisplatform ''Mobiel bellen, schadelijk of niet''? www.youtube.com/watch?v=1yaFTVqWqZ8&feature=relmfu .

4.
Eric van Rongen, Secretaris van de Gezondheidsraadcommissie EMV en Gerard van Rhoon, voorzitter van diezelfde commissie lichten de verschillende EMV adviesorganen organen toe. Zij gaan in op de Nederlandse Gezondheidsraad, de Wereldgezondheidsorganisatie en de ICNIRP. Zij beschrijven de rollen, de werkwijze en hoe zij de kwaliteit en onafhankelijkheid waarborgen. Ook gaan zij kort inhoudelijk in op Gezondheidsraad beoordelingen en adviezen.
www.youtube.com/watch?v=WVkfrbc7sNw&feature=relmfu .

5.
Een goed en neutraal interview met Monique Beerlage van KEMA hoe je de blootstelling aan straling van draadloze apparatuur kunt verminderen: www.youtube.com/watch?v=SjLLFKrqQnI&feature=relmfu .

6.
En een waarheidsgetrouwe en deskundige uitleg van Jos Kamer van Agentschap Telecom over de manier waarop metingen gedaan worden en dat de meetwaarden (natuurlijk) altijd ver onder de in Nederland vastgestelde normen liggen (omdat die 1000 x te hoog zijn): www.youtube.com/watch?v=6W1GdxFx5KQ&feature=relmfu .

In een begeleidend schrijven meldt het Kennisplatform:

Zembla heeft op 1 juni het programma 'Ziek van je mobieltje' uitgezonden. Belangrijke informatie over mobiel bellen en gezondheid werd niet gegeven. Om zelf een bewuste afweging te kunnen maken moet verduidelijkt worden welke informatie wijst op een gezondheidseffect en welke informatie daartegen spreekt. Door dat niet te doen werd een eenzijdig en incompleet beeld gegeven. Zembla berichte terecht over de beoordeling van de WHO als “mogelijk kankerverwekkend”. Zij liet echter na te berichten dat het aantal jaarlijks vastgestelde hersentumoren in de officiële Nederlandse kankerregistratie sinds 1989 geen stijging laat zien. Dat zou wel verwacht worden omdat in 1999 er al 5 miljoen mobiele telefoon gebruikers waren.


De redactie van Stopumts beraadt zich momenteel op een reactie op de interviews met Lebret, Woudenberg en van Rongen.

Het kennisplatform EMV geven wij de raad ondertussen nogmaals goed te lezen wat er staat in onze toespraak gehouden op 15 maart 2012 bij de 7e klankbordgroep bijeenkomst: Artikelen/6583 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie