Beuningen: Bezwaren tegen UMTS-masten afgewezen

zaterdag, 12 mei 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Beuningen 10 mei 2012

Bezwaren tegen UMTS-masten afgewezen

Een bezwaarschrift tegen de vervanging van een sirenemast voor een nieuwe mast inclusief een unit t.b.v. telecommunicatie op de Console in Beuningen is buiten de wettelijke termijn van zes weken ingediend en wordt door de gemeente niet geaccepteerd.

Wel is de mogelijkheid om gedurende de bezwarenperiode een zogenaamde voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank om deze handeling uit te stellen.

Ook de bezwaren van drie omwonenden tegen een vakwerkmast met UMTS antenne op sportpark Winssen aan de Plakstraat wordt door de gemeente ongegrond verklaard.

Datzelfde geld voor het bezwaar tegen een vakwerkmast met UMTS antenne aan de Reekstraat in Beuningen. Hier hebben vier omwonenden ieder afzonderlijk bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente verleende vergunning

Het bezwaarschrift van verschillende bewoners tegen een WAS mast (Waarschuwing en Alarm Systeem) met UMTS antenne aan de Wolfsbossingel in Beuningen wordt ook ongegrond verklaard.

In alle gevallen zijn er volgens de gemeente geen aanwijzingen, dat er sprake is van schadelijke gevolgen voor de gezondheid en worden volgens de gemeente de stedenbouwkundige regels die buiten het bestemmingsplan vallen niet overschreden.

Voor het origineel zie:
beuningen.nieuws.nl/gemeentepagina/66857 .

Opm. Stopumts:
Normaal gesproken beweren overheidsorganisaties dat er ''geen consistent bewijs'' is voor gezondheidsschade, volgens de gemeente Beuningen echter zijn er zelfs geen aanwijzingen. Dat deze uitspraak op zeer gespannen voet staat met de waarheid zal de providers niet deren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie