Echt/Susteren: Voorlichtingspoppenkast.

woensdag, 02 mei 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente echt/Susteren 25 april 2012

Onderzoek nieuwbouw basisschool Willeme

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor nieuwbouw van basisschool Burgemeester Willeme op het sportpark Krekelzank in Nieuwstadt. De afgelopen maanden is de nieuwbouw in relatie met de op het sportpark aanwezige antenne-installatie voor mobiele telefonie in het nieuws geweest. De stuurgroep nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme wil hier graag op reageren.

Onderzoek voor de bouw
Voordat de school wordt gebouwd vinden er allerlei onderzoeken plaats. Gedacht moet worden aan een bodemonderzoek, een onderzoek naar de aanwezigheid van flora en fauna, een geluidonderzoek, etc. Een onderzoek naar de invloed van de nabij gelegen antenne-installatie op de nieuwbouw van de school maakt daar ook deel van uit.

De antenne-installatie

Een antenne-installatie voor mobiele telefonie ontvangt en verzendt informatie door de lucht. Dit geldt overigens ook voor draadloos internet (wifi), radio- en TV-signalen etc. Antennes werken met elektromagnetische velden, ook wel radiogolven genoemd. Via de radiogolven wordt de informatie door de lucht verzonden en ontvangen. Het Antennebureau is het voorlichtingsbureau van de rijksoverheid voor alle vragen over antenne-installaties. Zij geeft regelmatig, op verzoek, voorlichting om vragen van burgers, omwonenden, schoolbestuur, ouders, etc. te kunnen beantwoorden.

Voorlichtingsbijeenkomst

De stuurgroep nieuwbouw basisschool Burgemeester Willeme gaat een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp organiseren waarbij het Antennebureau gastspreker zal zijn. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal een inspecteur van het Agentschap Telecom (toezichthouder van de rijksoverheid op het gebied van antenne-installaties) komen meten hoe hoog de blootstelling aan elektromagnetische straling is. De resultaten van deze meting zullen door het Antennebureau worden gepresenteerd tijdens de voorlichtingsbijeenkomst. Betrokkenen worden nog geïnformeerd over de datum, tijdstip en locatie van de voorlichtingsbijeenkomst.

Meer informatie

Om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen wordt er een nieuwsbrief verspreid onder direct betrokkenen. Deze nieuwsbrief is voor iedereen te downloaden. Tevens is de nieuwsbrief ook te downloaden op de website van het schoolbestuur, www.kindante.nl. Daarnaast is de nieuwsbrief te verkrijgen aan de receptie bij het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt en bij de bibliotheek in Nieuwstadt (gemeenschapshuis), dit in verband met de schoolvakantie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Jansen, via telefoonnummer: 0475-478 478.

Voor het origineel zie:
www.echt-susteren.nl/index.php?mediumid=7&pagid=957&stukid=104201& .

Opm. Stopumts:
De gemeente kan zich de kosten van een meting besparen; mat veel tam tam zal het Antennebureau verkondigen dat het emissieniveau zoals overal in Nederland ver beneden de wettelijke norm ligt. Het bureau zal niet melden dat het gemiddelde niveau zich ver boven de norm bevindt die de Duitse Bouwbiologie hanteert voor een ongestoord welzijn voor iedereen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie