Zijn ze bij het RIVM helemaal gek geworden? Nee, wel bij zinnen gekomen.

maandag, 23 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Een bijdrage van Martijn van Kalmthout, Wetenschapsjournalist voor de Volkskrant:

Bron: martijnvancalmthout.wordpress.com 20 april 2012

Zijn ze bij het RIVM helemaal gek geworden?

In eerste instantie ben je geneigd te denken dat ze helemaal gek geworden zijn, bij het RIVM. Gisteren verscheen een kennisbericht van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, waarin artsen wordt voorgehouden dat ze klachten van patiënten met ‘elektrogevoeligheid’ serieus moeten nemen. Bijvoorbeeld door voorlichting over bescherming tegen elektromagnetische golven.

Was getekend: RIVM, KEMA, TNO, GGD’s, Telecombureau, ZonMW en Gezondheidsraad. Alle instanties, kortom, die wetenschappelijk kijken naar de risico’s van elektromagnetische straling, van radar tot mobieltjes. Instanties ook die weten dat er wetenschappelijk echt geen aanwijzingen zijn dat je een hersentumor van mobiel bellen krijgt, zoals hele volksstammen maar blijven denken, ondertussen trouwens vrolijk doorbellend.

Ik had van dat Kennisplatform eerlijk gezegd nog nooit gehoord, en meende zelfs even dat het om een van die nogal bozige actiegroepen moest gaan, die ageren tegen alles wat elektrisch is. Ik heb ze wel eens op de krant gehad, voor een praatje. Ziek van de elektrische deken, de WIFI verderop in de straat, straatlantaarns, en trouwens ook van de uitlaatgassen van vliegtuigen en andere technologische staatsterreur. Een beetje paranoïde volk met een allegaartje van vage klachten, concludeer je bij dat soort ontmoetingen al snel.

Maar RIVM & co hebben besloten dat je het, bijvoorbeeld als huisarts, toch serieus moet nemen. Op zich terecht. Als mensen klachten hebben en naar de dokter gaan, moet je ze niet weglachen. Maar daarna moet je ze wel de waarheid durven zeggen. Zou je denken.

Maar daar is het platform niet voor. Waar is het wel voor? Het is in 2010 opgezet om een einde te maken aan de soms aanzienlijke spraakverwarring van alle instanties die wel eens iets zeggen over stralingsrisico’s. Er is nu één loket. Daar kunnen burgers (en media) terecht voor het enige betrouwbare verhaal over elektromagnetische straling, wetenschappelijk verantwoord.

Klinkt goed en verstandig. Alleen blijft het wringen dat het eensluidende advies kennelijk is om klagers te bevestigen in hun elektroparanoia. Terwijl mensen niet ziek worden van elektromagnetische golven, maar toch echt gewoon van de zorgen die ze zich daarover maken.

Voor het origineel zie:
martijnvancalmthout.wordpress.com/2012/04/20/zijn-rivm-co-helemaal-gek-geworden/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie