Kennisplatform EMV publiceert herziene kennisbericht Elektrogevoeligheid.

donderdag, 19 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Op 19 april 2012 ontving Stopumts het herziene Kennisbericht Elektrogevoeligheid:
www.kennisplatform.nl/pdf/Kennisbericht%20Elektrogevoeligheid%2020120419.pdf

Het persbericht (met de uitstekende boodschap dat artsen beter moeten letten op elektrogevoeligheid) bevat helaas de kwalijke zin ''Centraal in de hulp aan elektrogevoelige mensen staat het anders leren omgaan met de gezondheidsklachten''. Centraal zou de vermindering van blootstelling moeten zijn maar dat staat bij het kennisplatform kennelijk niet (zo) centraal. De zin strook ook niet met de boodschap die het Kennisplatform in het volledige Kennisbericht verspreidt: ''Minder blootstelling aan EMV leidt tot minder klachten''.

Let u ook op de subtiele formulering dat het Kennisplatform van mening is dat het zinvol is om mensen te voorzien van informatie over de effectiviteit van maatregelen om de blootstelling te verminderen. Het is een gotspe om daarop te laten volgen dat dergelijke maatregelen niet altijd effectief zijn om minder blootstelling te krijgen.

Leest u ons uitgebreide commentaar op: Artikelen/6679

---------------------------------

P E R S B E R I C H T

Vandaag is het Kennisbericht Elektrogevoeligheid uitgebracht. Dit kennisbericht is bedoeld voor zowel elektrogevoeligen, hulpverleners en werkgevers als mensen die in hun naaste omgeving met elektrogevoeligheid te maken hebben. Mensen die gezondheidsklachten ervaren kunnen daarmee in eerste instantie terecht bij hun huisarts.

Het onderstaande artikel geeft een samenvatting van dit bericht.

Voor achtergrond informatie zie www.kennisplatform.nl .

----------------------------------------------------------------

Een elektrogevoelige zoekt hulp

Een publiekssamenvatting van het kennisbericht Elektrogevoeligheid

Stel u bent huisarts en bij u op het spreekuur komt een patiënt die de volgende gezondheidsklachten beschrijft: hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen. De patiënt geeft aan dat hij deze klachten ervaart als hij in de buurt komt van hoogspanningslijnen, omroepzenders, mobiele telefoons en het WiFi modem thuis. Verder legt de patiënt uit dat zijn dagelijks functioneren inmiddels ingrijpend wordt beperkt door de gezondheidsklachten. Hij is al een aantal weken ziek thuis van zijn werk en hij komt nauwelijks nog de deur uit.

U onderzoekt de patiënt, maar dit levert geen duidelijk aanwijsbare oorzaak op voor de klachten die hij omschrijft. De patiënt zelf legt in zijn toelichting aan u duidelijk de relatie tussen zijn klachten en elektromagnetische velden. U weet dat de wetenschap nog geen duidelijkheid geeft over de gezondheidsklachten van elektrogevoeligen en dat deze duidelijkheid ook niet op korte termijn te verwachten is uit nog lopende of binnenkort startende onderzoeken. Dit geheel maakt dat u de oorzaak van de klachten niet kunt vaststellen. U kunt slechts uitgaan van de drie mogelijke verklaringen die er zijn voor de gezondheidsklachten:

- De klachten worden veroorzaakt door EMV.

- De klachten hebben een psychische oorzaak.

- De klachten worden veroorzaakt door andere milieufactoren of ziekten.

Een combinatie van bovenstaande factoren is ook mogelijk.


Uw patiënt wil, naast het vaststellen van de oorzaak van de klachten, graag uw hulp bij het verminderen van de klachten.

Hulpmaatregelen

Elektrogevoeligen geven zelf aan dat het beperken van de blootstelling in combinatie met het leren omgaan met de gezondheidsklachten helpt om hun klachten te verminderen.

Verminderen blootstelling

Het Kennisplatform is van mening dat het zinvol is om mensen te voorzien van informatie over de effectiviteit van maatregelen om de blootstelling te verminderen. Zo kunnen mensen zelf de meest zinvolle maatregelen nemen om hun blootstelling te beperken.

Het verminderen van de blootstelling aan EMV bronnen in de privéomgeving is meestal het eenvoudigst. Het verwijderen van DECT telefoons en het vervangen van WiFi door kabels zijn goed uitvoerbaar. Een deel van de blootstelling aan EMV komt echter van bronnen buiten de privéomgeving. Goede afschermende maatregelen kunnen ingrijpend en kostbaar zijn. Bovendien blijken de maatregelen in de praktijk niet altijd effectief om de blootstelling daadwerkelijk te verminderen. Er zijn ook middelen verkrijgbaar die helemaal geen invloed hebben op de blootstelling.


Anders leren omgaan met de klachten en blootstelling

Centraal in de hulp aan elektrogevoelige mensen staat het anders leren omgaan met de gezondheidsklachten. Of wanneer uw diagnose is dat er waarschijnlijk een andere oorzaak is voor de klachten het leren de blootstelling aan elektromagnetische velden anders (minder bedreigend) te ervaren. Deze elementen zijn een belangrijk onderdeel van de *SOLK-richtlijn, die is bedoeld voor arts en patiënt.

Op dit moment is er geen eenduidige wetenschappelijke verklaring en de mate van effectiviteit van de behandeling is wetenschappelijk nog niet vastgesteld.


Wat is elektrogevoeligheid

Er is (nog) geen eenduidige definitie van elektrogevoeligheid. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in maatschappelijke discussies worden verschillende begrippen en omschrijvingen gebruikt. Hierdoor is het lastig om elektrogevoeligheid goed te beschrijven en te onderzoeken.

Ondanks het ontbreken van een eenduidige definitie, is wel duidelijk dat met elektrogevoeligheid wordt bedoelt dat sommige mensen gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. De klachten worden gemeld bij blootstelling ver beneden de geldende limieten.

Voorbeelden van bronnen van elektromagnetische velden binnenshuis: elektrische apparaten zoals wekkerradio’s, elektrische dekens, DECT huistelefoons en mobiele telefoons.

Voorbeelden van bronnen van elektromagnetische velden buitenshuis: antennes voor mobiele communicatie (zendmasten), omroepzenders en hoogspanningslijnen .

Voor meer informatie kunt u het 'Kennisbericht Elektrogevoeligheid' raadplegen op www.kennisplatform.nl

*SOLK-richtlijn = Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en Somatoforme Stoornissen.

Zie ook:
www.kennisplatform.nl/onderwerpen/mobiele-telefoons/mobiele-telefoons-en-zendmasten/

Voor de originele samenvatting zie het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie