Aflopen huurperiodes gsm-masten brengt risico's. Machtspositie verhuurders.

maandag, 16 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Allabout phones via Fierce Wireless 15 april

'Aflopen huurperiodes gsm-masten brengt risico's'

Auteur: Bart Vuijk.

Mobiele telefoonnetwerken bestaan uit duizenden gsm-masten die veelal op gebouwen staan of op particulier terrein. Nu de verhuurperiodes voor de masten begint af te lopen, merken de telco's in veel landen dat de eigenaren van de gebouwen en terreinen hun huurprijs met soms wel driehonderd procent proberen op te krikken.

Een uitgebreide studie van Strand Consult naar dit fenomeen in de VS heeft geleid tot bezorgde geluiden. Want de mobiele telefoonnetwerken zijn inmiddels net zo onmisbaar als snelwegen. Met dit verschil dat snelwegen veelal niet op het terrein van duizenden verschillende particulieren zijn aangelegd, die hun stukje weg naar believen kunnen verplaatsen, omploegen tot een akker met spruitjes of de tol voor hun honderd meter weg kunnen verhogen.

Dat is wel het geval met de mobiele telefoonnetwerken, die sinds het begin van hun ontstaan op particuliere terreinen en gebouwen zijn gevestigd. De duizenden masten vormen een ingewikkeld netwerk dat inmiddels niet alleen telefonie, maar ook mobiele internetverbindingen verwerkt. Als een netwerk tamelijk langdurig uitvalt zoals bij Vodafone onlangs, leidt dat onmiddellijk tot maatschappelijke problemen, te vergelijken met een brug in een snelweg die ineens niet meer dicht wil.

Nu er in de toekomst nog veel meer mobiele masten nodig zijn om vooral de groei van mobiel internet te kunnen bijbenen, pleiten de onderzoekers ervoor om de overheid meer grip te geven op de mobiele netwerken. Want als een paar honderd eigenaren van een gebouw of terrein de huur voor de mast sterk verhoogt of er van af wil, zitten de telco's ineens met een enorm probleem, en de maatschappij ook. De particulieren weten dat de telco's zeker twee ton euro moeten uittrekken om ergens anders een nieuwe mast neer te zetten, en ze plaatsen de telefoonbedrijven voor de keus: betaal meer of haal je mast weg, met die kostenpost tot gevolg.

Voor het origineel zie:
www.allaboutphones.nl/nieuws/9251/Aflopen-huurperiodes-gsmmasten-brengt-risicos.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie