Interview met stralingsaktivist Frides Laméris in het regionaal weekblad Oostermoer.

donderdag, 12 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Een pagina groot artikel in het regionale weekblad De Oostermoer van woensdag 11 april 2012 met als kop ''Straling, het digitale asbest van de toekomst''. bevat een interview met de Drentse theoloog en stralingsaktivist Frides Laméris, oprichter van de website www.burgerministerievoorstralingsbescherming.nl :

Bron: Oostermoer 11 april 2012

ZUIDLAREN - Weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat blootstelling aan microgolfstraling
door middel van draadloze apparatuur - zendmasten, mobieltjes, snoerloze
telefoons, iPads, routers - gevaar zou kunnen opleveren voor de gezondheid van mens,
dier en milieu. Dat zegt theoloog en stralingsactivist Frides Laméris uit Zuidlaren. Overheid
en telecom stellen zich op het standpunt dat er niets aan de hand is, zolang ze zich
houden aan de stralingsnormen die door bepaalde internationale en nationale autoriteiten
zijn opgesteld. Een heel ander geluid op dit gebied is echter te horen van de stralingsactivisten
die zich in binnen- en buitenland steeds luider laten horen

Auteur: Ronald Veenstra

Theoloog en stralingsactivist Frides Laméris uit Zuidlaren is in 2011 zeer actief geweest als secretaris van de Stichting Last van de Mast Tynaarlo. Deze stichting is
voortgekomen uit een actiegroep die tegen de plaatsing van een UMTS-mast bij sportcomplex De Marsch in Paterswolde is. Inmiddels is er bij de rechtbank in Assen
een beroepschrift van de stichting ingediend tegen het besluit van de gemeente Tynaarlo om de plaatsing van de mast door te laten gaan. Laméris is inmiddels teruggetreden als secretaris, maar is beschikbaar. Dit jaar wil hij nieuwe wegen bewandelen om de bevolking en de politici van Nederland duidelijk te maken dat
mensen beter beschermd moeten worden tegen de dreigende gezondheidsgevaren
van straling.

Om de kennisverspreiding vanuit zijn eigen specifieke invalshoek mogelijk te maken, heeft Laméris onlangs een nieuwe website online gezet met de opmerkelijke naam
www.burgerministerievoorstralingsbescherming.nl .

Een burgerministerie? Wat beoog je daarmee?

,,Mijn website Burgerministerie voor Stralingsbescherming wil datgene gaan doen wat overheid en telecom nalaten, namelijk burgers correct en realistisch voorlichten
over de mogelijke negatieve gezondheidsrisico’s van dit type straling.
De stralingsniveaus moeten volgens het burgerministerie sterk omlaag worden gebracht. In Nederland valt de toepassing van microgolftechnologie onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. De voorlichting over straling die de overheid geeft loopt via het zogenaamde Antennebureau, dat in
Groningen is gevestigd. Dit bureau spreekt gelijktijdig met één mond voor overheid en telecom. Doordat de industriële stralingslobby nepveiligheidsnormen heeft opgesteld en via het Antennebureau blijft rond papegaaien dat er ondanks duizenden klachten van stralingsgevoelige burgers niets aan de hand zou zijn, leek het mij een
goed idee om een website te beginnen die het één en ander zo duidelijk mogelijk aan de kaak stelt. Zolang overheid en telecom zich nog achter de al lang achterhaalde zogenaamde ICNIRP-normen verschuilen, zal er niets aan de dagelijks toenemende stralingsbelasting gedaan worden en dat is een slechte zaak.”

Leest u dit lange en interessante interview verder in het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie