Prinsenbeek: Verstandige grondeigenaar ziet af van zendmast

zaterdag, 07 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Prinsenbeeknieuws 5 april 2012

Grondeigenaar ziet af van zendmast

Piet Franken uit de Neelstraat heeft de onderhandelingen met Vodafone over een zendmast op zijn grond beëindigd. De 37,5 meter hoge UMTS-mast tussen de Vianendreef en Neelstraat gaat niet door.

,,Ik heb goed geluisterd naar de publieke opinie en vond dat we ermee moesten stoppen’’, is zijn verklaring.

Vodafone Nederland bevestigt dat de grondeigenaar niet meer wil meewerken. De vergunningaanvraag is vorige week ingetrokken, meldt de telecomaanbieder ,,Zonder grondovereenkomst is er helaas geen basis voor de vergunningaanvraag’’, aldus de voorlichter van het bedrijf.

Vodafone wil toch heel graag een zendmast bouwen in Prinsenbeek en heeft hierover volgende week een gesprek met de betreffende ambtenaar van de gemeente. Dan wordt bekeken of er een alternatieve locatie kan worden gevonden.

De gemeente heeft de bezwaarmakers woensdag per brief geïnformeerd. In die brief staat dat Vodafone heeft verzocht om intrekking van de omgevingvergunning en dat het college van burgemeester en wethouders aan dit verzoek gaat voldoen. De gemeente verzoekt degenen die bezwaar hebben gemaakt om hun bezwaarschrift in te trekken.

Buurtbewoners maakten zich de afgelopen tijd zorgen over de zendmast die Vodafone BV wilde plaatsen. De mast was te hoog voor een woonomgeving, vonden ze. En ze waren bezorgd over de gezondheidsrisico’s. De bezwaarmakers konden niet begrijpen dat de gemeente Breda een dergelijke mast in een woonbuurt wilde plaatsen. De omgevingsvergunning was op 13 januari verleend.

Voor het origineel zie:
www.prinsenbeeknieuws.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6959:grondeigenaar-ziet-af-van-zendmast&catid=1:startprinsenbeeknl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie