Driebergen: Bewoners Janshof blijven strijden tegen zendmast.

vrijdag, 06 april 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Kaap / Stichtse Courant 6 april 2012

Bewoners Janshof blijven strijden tegen zendmast

DRIEBERGEN - ,De civiele procedure die wij gaan starten zal als een Zwaard van Damocles boven Heuvelrug Wonen komen te hangen'', zegt Dave Stenfert Kroese strijdlustig. Hij is woordvoerder van de omwonenden die onverdroten bezwaar blijven maken tegen het plaatsen van een UMTS-antenne op het wooncomplex Janshof.

Een maand geleden meldden de omwonenden dat zij een kort geding zouden aanspannen tegen Heuvelrug Wonen, maar op advies van hun advocaat is nu gekozen voor een gewone (bodem)procedure. Zo'n procedure kan doorgaans vele maanden in beslag nemen. Volgens Kroese zal daarbij alles uit de kast gehaald worden om alsnog een herstemming over het plaatsen van de antenne af te dwingen.

Auteur: Jan de Beer

Tijdens de informatieavond die woningcorporatie Heuvelrug Wonen een maand geleden speciaal voor de bezwaarmakers organiseerde, bleek reeds dat de sfeer om te snijden is. Ondanks de zeer informatieve uitleg van een vertegenwoordiger van het Antennebureau, smeulde er agitatie die tenslotte uitgroeide tot een harde botsing tussen de woningcorporatie en de omwonenden.

Hun verwijt aan Heuvelrug Wonen is dat er geen enkele rekening is gehouden met de vrees voor gezondheidsklachten die de omwonenden met driehonderd protest-handtekeningen tot uiting hebben gebracht. Bovendien vinden ze dat de (wettelijk verplichte) enquête over de antenneplaatsing die onder de bewoners van de Janshof is gehouden, totaal niet deugt omdat deze midden in de vakantie plaatsvond.

Dave Stenfert Kroese spreekt in dit verband zelfs van 'misleiding' en zegt zich te hebben verbaasd over de onverzettelijke houding die de woningcorporatie blijft aannemen. ,,Omdat de bewijslast bij een kort geding nogal beperkt is, hebben we nu gekozen voor een gewone civiele procedure waarbij alles boven tafel kan komen en ook getuigen kunnen worden opgeroepen'', zegt hij. ,,De nadruk zal niet zozeer op het gezondheidsgevaar van de zendmast komen te liggen, want dan is onze kans van slagen zeer gering, maar op de manier waarop Heuvelrug Wonen de instemmingsprocedure heeft toegepast.''

Heuvelrug Wonen heeft bij monde van directeur Jos Sleyfer steeds betoogd dat er geen enkele aanwijzing is dat die instemmingsprocedure niet deugdelijk zou zijn geweest. Herhaaldelijk heeft hij ook benadrukt geenszins van plan te zijn om plaatsing van de zendmast alsnog af te blazen omdat er dan, zo zei hij, 'contractbreuk met KPN wordt gepleegd'.

Inmiddels heeft ook het college van B&W zich 'vanwege de onrust' in de kwestie gemengd met een zeer omvangrijke raadsinformatiebrief. Daarin wordt overigens vooral over de algemene regelgeving gerept aangezien de gemeente nauwelijks bemoeienis heeft met 'vergunningvrije' antenne-installaties. ,,Voor de gemeente is geen beleidsruimte om plaatsing van antenne-installaties tegen te houden op basis van bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico's, aangezien het oordeel over die gezondheidsrisico's is voorbehouden aan de minister'', aldus het Heuvelrugcollege.

Voor het originele artikel zie:
www.nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/lokaal/bewoners_janshof_blijven_strijden_tegen_zendmast_24804758.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie