Egmond-Binnen: Nog geen locatie UMTS-mast

vrijdag, 30 maart 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Duinstreek 29 maart 2012

Nog geen locatie UMTS-mast

EGMOND-BINNEN - Het college van Bergen heeft TNO opdracht gegeven voor een second opinion voor te plaatsen zendmasten in de kernen Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. Afgelopen maand is het advies van TNO opgeleverd. Het college onderschrijft de conclusies en adviezen in het rapport en heeft nog enkele vragen aan T-Mobile die uit het rapport naar voren komen. Het rapport staat op de website van gemeente Bergen.

Eind vorig jaar gaf gemeente Bergen opdracht aan TNO om onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor masten voor mobiele telecommunicatie in de Egmonden. Zowel in Egmond-Binnen als Egmond aan den Hoef waren veel bewoners het niet eens met locaties waar T-Mobile nieuwe masten wilde plaatsen. De gemeente zoekt nu samen met een bewonersvertegenwoordiging van de twee dorpen naar geschikte locaties voor de masten. Deze zijn nodig om voldoende dekking te kunnen bieden. Nu valt tijdens het bellen de verbinding in het gebied vaak weg of is het helemaal niet mogelijk mobiel te bellen of internetten.

De gemeente heeft suggesties van bewoners voor geschikte locaties voor een mast verzameld. T-Mobile is gevraagd om aan te geven welke van deze negentien locaties volgens hen geschikt zijn. Op basis van deze inventarisatie zijn er in de kern Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen enkele geschikte locaties. Van één van de grondeigenaren van deze percelen is echter nog geen uitsluitsel gekomen of men wil meewerken aan plaatsing van een mast. Daarnaast is een lijst gemaakt met locaties die bewoners geschikt vinden en waarvan de eigenaren willen meewerken, maar die door T-Mobile als ongeschikt worden bestempeld. Vervolgens heeft de gemeente aan TNO gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de door bewoners aangewezen locaties.

Zes locaties

Het ging hier om een zestal locaties. Voor vijf van de zes doorgemeten locaties onderschrijft TNO de bevindingen van T-Mobile. Uitsluitend bij de locatie Manege Groot in Egmond aan den Hoef is TNO het oneens met T-Mobile. Plaatsing van een mast voor GSM-verkeer zou op deze locatie volgens hen wel kunnen. Een van de locaties, te weten Anno Nu in Egmond-Binnen, viel gedurende het onderzoek van TNO af omdat de grondeigenaar niet mee wilde werken aan plaatsing van een mast op zijn terrein.

Het college van Bergen heeft over dit onderzoek nog vragen op twee punten.
1) TNO geeft in haar rapport aan dat het mogelijk is te kiezen voor een lagere frequentie (900 MhZ in plaats van 1800 MhZ). Dat zou betekenen dat meer locaties geschikt zijn om een mast te plaatsen dan waar in eerste instantie van uit werd gegaan. Het college van Bergen verzoekt T-Mobile om ook voor deze frequentie een planningsberekening op te stellen.
2) Het onderzoek van TNO is op verzoek van T-Mobile gericht op GSM verkeer (mobiele telefoongesprekken). Toch heeft T-Mobile een gesuggereerde locatie afgewezen omdat deze niet geschikt zou zijn voor UMTS (internet op smartphones en tablets). T-Mobile is nu gevraagd om het betreffende perceel door te rekenen op geschiktheid voor UMTS.

Voordat het college van Bergen een voorlopig standpunt kan innemen over een bepaalde locatie, moet er eerst antwoord zijn op deze vragen. Na het ontvangen van de aanvullende informatie door T-Mobile zal het college een voorlopig standpunt innemen en bewoners van beide dorpen hierover informeren.

Voor het origineel zie:
www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regio/artikel/2307023/nog-geen-locatie-umts-mast.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie