Nijverdal: D66 wil nieuw besluit UMTS masten.

vrijdag, 30 maart 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: RTV Hellendoorn 28 maart 2012

D66: besluit UMTS masten moet opnieuw

NIJVERDAL - Als het aan de fractie van D66 ligt doet de Bestuurscommissie voor de lichamelijk opvoeding en sport (Blos) de besluitvorming over de plaatsing van UMTS zendmasten in de Kruidenwijk nog eens over, om tot een nieuw en beter afgewogen oordeel te komen.

In mei 2010 vroegen D66 per brief aan de toenmalige Blos om een geplande vergadering niet door te laten gaan. De reden voor dit verzoek was, dat er tussen het moment van de openbare aankondiging en het houden van deze vergadering te weinig tijd zat, zodat het onmogelijk was voor burgers om in te spreken. Volgens D66 heeft de Blos de plicht om vergaderingen voldoende lang van tevoren openbaar aan te kondigen en hebben burgers en andere belanghebbende het recht en horen zij de gelegenheid te krijgen op tijdens de commissievergaderingen in te spreken.

In december 2011 besloot de Blos op haar vergadering over te gaan tot het plaatsen van UMTS masten in de Kruidenwijk. Ook deze keer was de tijd tussen de openbare aankondiging, publicatie, en het houden van de vergadering te kort naar de mening van D66. ''D66 afdeling Hellendoorn wil niet zeggen dat ze de wijsheid in huis heeft om te bepalen of deze masten wel of niet geplaatst moeten worden. Wel vinden wij het belangrijk dat de juiste procedures gevolgd worden en vooral dat u burgers serieus neemt. Uw voorgangers in de 'oude Blos' hadden er een handje van om dat vooral niet te doen'', aldus fractievoorzitter Daggert in een brief aan de Blos.

''Hopelijk heeft de nieuwe Blos dat wel en draait u de eerdere besluitvorming terug en komt u samen met betrokkenen tot een nieuw en beter afgewogen oordeel'', met deze boodschap besluit Daggert zijn oproep aan de Blos.

Voor het origineel zie:
www.rtvhellendoorn.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=13867:d66-besluit-umts-masten-moet-opnieuw&catid=37:nieuws&Itemid=69 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie