Nijverdal: Politieke partij bezorgd over plaatsing UMTS-mast

dinsdag, 20 maart 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: RTV Hellendoorn 19 maart 2012

HOP bezorgd over plaatsing UMTS-mast

NIJVERDAL - Hellendoorns Onafhankelijke Partij (HOP) spreekt is bezorgd over het voornemen van het college de plaatsing van een UMTS-mast op de sporthal Kruidenwijk goed te keuren.

Nu de VNG stelt dat er nog steeds geen sluitend wetenschappelijk bewijs is geleverd dat die masten schadelijk zijn voor de gezondheid is HOP van mening dat hier uiterst voorzichtig mee om gegaan moet worden. “Voorkomen is in dit geval beter dan genezen”, aldus fractievoorzitter Johan Stuut.

“Plaatsing van nieuwe UMTS masten in gebieden waar veel mensen bijeenkomen is daarom absoluut niet aan te raden. De beoogde locatie van de nieuwe UMTS mast op het dak van sporthal Kruidenwijk, omringd door drie basisscholen is in dit kader onwenselijk”, zo stelt HOP in een brief aan het college.

HOP vraagt het college haar beweegredenen te motiveren en daarnaast dringend op zoek te gaan naar alternatieve locaties. Het antwoord van het college wil de partij graag horen in de commissievergadering ABZM van 29 maart 2012. Daarnaast vraagt HOP het college een afschrift van de antwoorden te sturen aan de schoolbesturen van de OBS de Tormentil, KBS de Triangel en CBS de Schaapskooi.

Voor het originele bericht zie:
rtvhellendoorn.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=13767:hop-bezorgd-over-plaatsing-umts-mast&catid=65:nieuws-van-de-dag .

Zie ook de berichtgeving op:
www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/19/hop_bezorgd_om_plaatsing_umts_mast .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie