Driebergen: ''Informatieavond'' eindigt in hevige botsing.

vrijdag, 16 maart 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Kaap / Stichtse Courant 16 maart 2012

Uitleg eindigt in hevige botsing

DRIEBERGEN - Als woningcorporatie Heuvelrug Wonen met de informatie-avond die vorige week in Nieuw Salem plaatsvond het doel had de angel uit de hoog opgelopen zendmast-discussie te trekken, dan is dat doel voorbij geschoten. Lange tijd leek het er op dat de heldere uitleg van een vertegenwoordiger van het Antennebureau een sussend effect had, maar in het laatste kwartier van de avond kwam het broeiende ongenoegen alsnog explosief tot uiting. De bijeenkomst eindigde in een hevige botsing tussen de omwonenden van de Janshof en de woordvoerder van Heuvelrug Wonen.

Auteur: Jan de Beer

Vanwege het massale protest tegen het besluit van Heuvelrug Wonen om KPN toestemming te geven voor het plaatsen van een UMTS-antenne op het appartementencomplex Janshof, had de woningcorporatie speciaal voor de bezwaarmakers een informatiebijeenkomst belegd. Het idee dat een uitgebreide toelichting over wetgeving en gezondheidseffecten de ontstane commotie zou kunnen ontzenuwen, leek aanvankelijk een goede vondst.

De uitgebreide toelichting was onmiskenbaar deskundig. Paul (Bart - red. Stopumts) Huizing van het Antennebureau verstrekte zinvolle informatie, ging geen enkele vraag uit de weg en stelde zich onafhankelijk op met de woorden: ,,Het maakt mij niet uit of die antenne er komt.'' Hij legde uit dat het bij de beoogde antenne niet zozeer om de dekking gaat, maar om de noodzakelijke capaciteit. ,,GSM was uitsluitend bedoeld voor mobiel bellen'', doceerde hij. ,,Maar door allerlei nieuwe datatoepassingen en producten als de smartphone waarmee foto's worden verzonden en YouTube-films bekeken, is UMTS noodzakelijk.''

De bestaande antennes in Driebergen bevinden zich vooral langs de A12 en in het centrum van het dorp op het gebouw waarin de bibliotheek is gehuisvest, zo meldde hij. Voor de capaciteit die tegenwoordig nodig is, blijkt dat onvoldoende te zijn. Huizing ging vervolgens in op de veelbesproken elektromagnetische velden van antennes. Hij maakte duidelijk dat er een 'enorm onderscheid' is tussen twee soorten: de ioniserende velden en de niet-ioniserende velden. De eerste is gevaarlijk, zoals UV-, röntgen- en gammastraling. Maar de tweede soort, de niet-ioniserende waarvan sprake is bij een UMTS-antenne, kan daar volgens hem totaal niet mee vergeleken worden. Bovendien zijn er, zo meldde hij, zeer ruime marges ingebouwd bij het bepalen van de blootstellingslimieten. Hij benadrukte dat er geen enkele relatie is aangetoond met euvels zoals hoofdpijn of slapeloosheid en noemde dit 'aspecifieke klachten' die niet objectief meetbaar zijn.

De omwonenden luisterden zonder veel commentaar en deden dat ook nog bij de toelichting van de KPN-vertegenwoordiger die onder meer meldde dat voor de Janshof was gekozen omdat dit het hoogste object in de omgeving is. Toen echter de woordvoerder van Heuvelrug Wonen na ruim anderhalf uur aanstalten maakte om de avond af te sluiten, klonk er plotseling een stem achter uit de zaal waaruit bleek dat de langdurige uitleg geen enkel effect had gehad.

,,Waarom trekt Heuvelrug Wonen zich niets aan van alle bezwaren?'' luidde de vraag en binnen enkele minuten stonden er vijf mensen bij de publieksmicrofoon om deze vraag kracht bij te zetten. Tal van verwijten vlogen over en weer en toen onthuld werd dat Heuvelrug Wonen een contract van 15 jaar met KPN heeft gesloten en hiervoor jaarlijks een bedrag van 4000 euro ontvangt, kreeg de woordenwisseling een akelig scherpe toon. ,,Van al uw protesthandtekeningen trekken wij ons niets aan, want u heeft als omwonenden niets te zeggen over die antenne'', meldde de getergde woordvoerder van Heuvelrug Wonen tenslotte.

Voor de omwonenden was de conclusie inmiddels duidelijk. Eén van hen kondigde aan dat een kort geding wordt voorbereid omdat er 'procedurefouten zijn gemaakt'. Bij het verlaten van de zaal werd aan iedereen een vlugschrift uitgereikt, met een oproep voor financiële steun om deze gang naar de rechter mogelijk te maken. De kosten voor een advocaat hebben de omwonenden begroot op 4500 euro, waarvan ruim de helft inmiddels binnen is.

Voor het originele artikel zie:
www.nieuwsbladdekaap.nl/service/zoeken/uitleg_eindigt_in_hevige_botsing_23266194.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie