Emmeloord: Zendmast in Tollebeek zorgt al jaren voor beroering.

zaterdag, 10 maart 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Noordoostpolder 9 maart 2012

Zendmast Tollebeek ontloopt predikaat ‘hamerstuk’

Auteur: Peter Dekkers

EMMELOORD/TOLLEBEEK - Via een gloedvol betoog hebben bewoners van bedrijventerrein Tollebeek de voltallige raadscommissie kunnen overtuigen, af te zien van het goedkeuren van bestemmingsplan Tollebeek als hamerstuk.

Inzet is de door de bewoners gewraakte UMTS zendmast van KPN die in het bewuste ‘voorontwerp bestemmingsplan’ is opgenomen.

De op het bedrijventerrein waar negen gezinnen wonen. Bovendien ligt er in de onmiddellijke nabijheid een basisschool. De bezorgde tegenstanders vrezen gezondheidsrisico’s vanwege de schade die straling van de UMTS zendmast op kan leveren.

In het betoog stelden bewoners Yvonne Beuken en Monique Wakker namens de bewoners dat zowel de KPN als de Gemeente Noordoostpolder afzonderlijk van elkaar hebben toegezegd welwillend te staan tegenover een andere locatie van de zendmast.

‘Het lukt ons echter maar niet om beide partijen met elkaar om de tafel te krijgen. We hebben sterk de indruk dat dit te maken heeft met de verplaatsingskosten die het schrappen van de mast uit het bestemmingsplan tot gevolg heeft,’ stelde Beuken op een vraag vanuit de raadsvergadering.

Wiemer Haagsma (PU) verbaasde zich tegenover verantwoordelijk wethouder Willy Schutte openlijk over het feit dat er geen rekening is gehouden met de bewoners van bedrijventerrein Tollebeek. De wethouder zegde toe opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan.

Schutte wees wel op de kans dat het complete bestemmingsplan, bij het opnemen van een alternatieve locatie, weer volledig door de procedure zal moeten. Bovendien vreest hij een schadeclaim van KPN. Parallel aan deze zaak loopt nog een civiele procedure tegen KPN over de bouwafstand van de zendmast tot de perceelgrens van een aangrenzend bedrijf.

Na een ‘rondje fractievoorzitters’ werd duidelijk dat de raad meer informatie eist over de perikelen rond de zendmast voor het in de raadsvergadering van tweeëntwintig maart op tafel komt. Zendmast Tollebeek ontloopt daarmee het predikaat ‘hamerstuk’.

Voor het origineel zie:
www.denoordoostpolder.nl/gemeentenieuws/6657/zendmast-tollebeek-ontloopt-predikaat-%E2%80%98hamerstuk%E2%80%99/?utm_source=rss&utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=zendmast-tollebeek-ontloopt-predikaat-%25e2%2580%2598hamerstuk%25e2%2580%2599 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie