Amstelveen: 'Gedupeerden zendmast dreigen met actie'

vrijdag, 02 maart 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Amstelveens Nieuwsblad 2 maart 2012

'Gedupeerden zendmast dreigen met actie'

Auteur: André Gerritsen

AMSTELVEEN - Bewoners van de Amsterdamseweg die vorig jaar zonder directe vooraankondiging een zendmast op steenworp van hun achtertuin geplaatst zagen worden dreigen met harde actie. ,,Bij de actie zal het functioneren van de ambtenaren goed geblokkeerd worden.

Het gaat er ons om aan te tonen dat de huidige manier van 'publiceren' van vergunningen waardeloos en kansloos is,'' zegt woordvoerder en bewoner Paul Pennock.

,Meer en meer wordt me duidelijk dat de vergunning voor de mast op ambtelijk niveau is afgehandeld. Diverse gesprekken met indirect betrokkenen en ook de reactie van wethouder Levie vlak na het plaatsen van de mast, doen me vermoeden dat de wethouder noch het college op de hoogte waren. We onderzoeken wat we daarmee kunnen. Het geeft echter ook aan hoe zo'n gemeente werkt.''

Met de actie, die momenteel in voorbereiding zou zijn, willen de bewoners aangeven dat zij de gang van zaken niet pikken. Ook opteert Pennock voor een tweede gele kaart voor wethouder John Levie (BBA). Pennock: ,,Kortgeleden heeft Levie een gele kaart gekregen voor zijn handelen inzake de 'weg naar de golfbaan' in Amstelveen zuid. Er staat een mail klaar naar het betrokken gemeenteraadslid om hem er nog een te geven voor de zendmast.''

Pennock: ,,Voor alle duidelijkheid: doel van dit 'project' is niet om de mast in iemand anders 'achtertuin' te krijgen. Primair is het wat ons betreft nog steeds zo dat de antenne via een onzuivere en wellicht onrechtmatige procedure hier is neergezet. Alle andere argumenten (werkelijke plek ten opzichte van aangekondigde plek, risico-uitsluiting, planschade) blijven ook hoog op de agenda.''

Een bewonersafvaardiging heeft op 14 maart overleg met gemeente en KPN. ,,Doel is om voorstellen te bespreken en tot een oplossing te komen. We zijn zeer benieuwd, tot de tanden gewapend en niet van zin om een strobreed toe te geven,'' zegt Pennock.

Door KPN is rond half januari een voorstel gedaan voor alternatieve locaties, vooralsnog zonder resultaat. De gemeente zou nog steeds in overleg zijn met KPN

Voor het originele bericht zie:
www.dichtbij.nl/amstelland/regionaal-nieuws/artikel/2283142/gedupeerden-zendmast-dreigen-met-actie.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie