Beuningen/Druten: UMTS antennes in de bebouwde kom. + Opm. Stopumts.

woensdag, 22 februari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Web FM 22 febr. 2012

UMTS ANTENNES IN BEBOUWDE KOM

CDA, PvdA en GroenLinks hebben in de Beuningse gemeenteraad tevergeefs een motie ingediend om te voorkomen dat enkele nieuwe UMTS-antennes worden geplaatst binnen de bebouwde kom. Volgens de drie partijen bestaat er nog altijd onduidelijkheid over de veiligheid, vanwege mogelijke straling. Het college van B&W stelt dat de UMTS-antennes wel degelijk veilig zijn.

De antennes worden geplaatst op de masten van het alarmsignaal, dat elke maand wordt uitgetest. Volgens het college is waarschijnlijk überhaupt niet te voorkomen dat de antennes in de bebouwde kom worden geplaatst.

Voor het originele bericht zie:
www.webfm.nl/nieuws/umts-antennes-in-bebouwde-kom.html .

Opm. Stopumts:
In bovenstaand bericht schuilt een al langer plaatsvindende interessante ontwikkeling.
Providers zijn wanhopig op zoek naar plaatsen waar antennes opgesteld kunnen worden en hebben nu hun oog laten vallen op zgn. WAS masten die normaal gesproken alleen gebruikt worden voor sirenes ter alarmering van de bevolking.

Alleen gemeenten kunnen om verhoging van WAS masten vragen, niet de providers.
Het verhogen van een WAS mast is vergunningsvrij. Het (bij) plaatsen van antennes op bestaande (zend)masten is ook vergunningsvrij. Maar het verhogen van een WAS mast enkel en alleen met de bedoeling om er antennes in te hangen, is niet vergunningsvrij!

Dezelfde kwestie speelt ook in andere plaatsen, zoals in RuurloLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie