Amstelveen: Het gaat goed met de acceptatie van zendmasten door omwonenden.

donderdag, 16 februari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Amstelveen.blog 15 febr. 2012

Omwonenden zendmast verliezen geduld

De bewoners van de Amsterdamse weg die plotseling vlak achter hun huizen een zendmast zagen verrijzen en daar actie tegen voeren, vinden dat de gemeente hen aan het lijntje houdt. De gemeente spreekt dat tegen en zegt in voortdurend gesprek met KPN te zijn over een andere locatie. Maar die schijn nog niet gevonden. Intussen is een bezwaarschrift nog niet officieel in behandeling genomen. Volgens de gemeente zou die procedure of een gang naar de rechter nog langer duren dan het vinden van een compromis voor een andere plek. Maar intussen worden de bewoners wel ongeduldig. Zij verwijten de gemeente de komst van de zendmast niet te hebben aangekondigd, terwijl zij over allerlei andere zaken – zoals het afsluiten van een straat, het verplaatsen van een bushalte of het kappen van bomen – wel rechtstreeks per brief werden geïnformeerd.

De communicatie over de zendmast, waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan en een bouwvergunning nodig waren, beperkte zich volgens wethouder Levie tot een mededeling op de gemeentelijke website. Maar die werd door niemand van de bewoners ontdekt, zodat de termijn voor het indienen van bezwaren al voorbij was, toen zij plotseling met plaatsing van de zendmast werden geconfronteerd.

De bewoners zijn ervan overtuigd dat hun woningen minder waard zijn geworden door de mast, vrezen bovendien gezondheidsschade en klagen over een verziekt uitzicht. De mast staat in het Amsterdamse Bos. Volgens de gemeente is extra ambtelijke capaciteit vrij gemaakt om ‘druk te blijven uitoefenen op KPN.’ Maar zij heeft nu eenmaal een overeenkomst met dat bedrijf. Volgens de gemeentelijke afdeling vergunningen deed KPN er een jaar over om tot de keuze voor de huidige locatie te komen, zodat ook zoeken naar een andere wel enige tijd in beslag kan nemen. ‘Een alternatief moet aan meer belangen worden getoetst dan alleen aan die van de omwonenden,’ schrijft de gemeente aan de door de bezwaarden in de arm genomen advocaat Maurice Frantzen. En zij vraagt geduld. Maar dat raakt zo langzamerhand op bij zijn cliënten, meldt Frantzen.

Hij wijst er op dat de zaak tot 1 februari op verzoek van de gemeente is aangehouden. Die termijn is nu voorbij. ‘De omwonenden achten het huidige proces niet echt geloofwaardig meer, temeer daar de gemeente Amstelveen in dit opzicht geen al te beste naam heeft,’ aldus Frantzen. Er zijn diverse alternatieve locaties aan de Amsterdamse weg voorbij gekomen, maar de grondeigenaren – zoals Rijsterborgh Vastgoed – weigeren die beschikbaar te stellen.

Voor het origineel zie:
amstelveen.blog.nl/overheid/2012/02/15/omwonenden-zendmast-verliezen-geduld .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie