StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wetten: kwaliteit, klacht
Artikelen
26/05/18Frightening frequencies:
25/05/18Deel 1: Straling meten To
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Commentaar op advies van Gezondheidsraad, MNGM, Juli 2000    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Commentaar op advies van Gezondheidsraad, MNGM, Juli 2000
dinsdag, 24 augustus 2004 - Dossier: Algemeen


Van: www.mngm.nl/EO_map/gsm-commentaarLR.html
Door: prof.dr. L. Reijnders

Kort commentaar op advies GSM basisstations van de Gezondheidsraad.

Het advies is zeer onevenwichtig. In adviezen van de Gezondheidsraad dient de wetenschappelijke benadering voorop te staan. In wetenschappelijke kring wordt veel waarde gehecht aan toetsing van publicaties over wetenschappelijk onderzoek door collega's. Dit heet peer review, en wordt algemeen toegepast door wetenschappelijke tijdschriften. Opvallend in het advies is dat een peer-reviewed set van metingen in woningen en andere ruimten nabij basisstations ontbreekt. Voorts wordt zonder enig onderliggend onderzoek meegedeeld dat gezondheidsklachten van omwonenden van basisstations ''veelal het gevolg zullen zijn van angst voor het onbekende''.

Anderzijds wringt men zich in het advies in alle mogelijke bochten om peer reviewed onderzoek terzijde te schuiven dat aanwijzingen levert voor (negatieve) effecten bij blootstellingen aan elektromagnetische velden zoals die kunnen optreden nabij basisstations.

Alles bijeen gaat men in het advies ten onrechte voorbij aan het basale gegeven dat goed peer-reviewed onderzoek naar de effecten van basisstations op omwonenden eenvoudigweg ontbreekt. Dat geldt voor de bestaande GSM stations maar a fortiori ook voor de UMTS basisstations die in de nabije toekomst zullen worden geplaatst

Indien sprake is van onwetendheid en onzekerheid, zoals in het onderhavige geval, dan is er plaats voor toepassing van het voorzorgbeginsel. Het enige positieve punt in het advies van de Gezondheidsraad is dat toepassing van het voorzorgbeginsel een politieke zaak wordt geacht. Gemeenten zijn derhalve in de ogen van het advies vrij om dit beginsel toe te passen. In Nederland heeft de gemeente Haarlemmermeer dat gedaan door de plaatsing op woongebouwen in beginsel af te wijzen. Ook in het buitenland wordt het voorzorgbeginsel toegepast ten aanzien van de plaatsing van basisstations. Zo hanteren Zwitserland en Itali met een beroep op het voorzorgbeginsel normen voor de maximale blootstelling van de algemene bevolking aan radiofrequente elektromagnetische velden die een factor 10 strenger zijn dan in Nederland. In het Land Salzburg (Oostenrijk) liggen de overeenkomstige normen door toepassing van het voorzorgbeginsel een factor 100 scherper dan in Nederland.

prof.dr. L. Reijnders

Universiteit van Amsterdam

Leerstoelgroep milieukunde

Juli 2000

*GSM-basisstations d.d. 29.6.2000;
Gezondheidsraad publicatienr. 2000/16


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer