Voorzitter Gezondheidsraad Louise Gunning benoemd tot voorzitter College van Bestuur UvA.

zondag, 12 februari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Opm. Stopumts:
Wij hopen dat dit onverwachte vertrek van Mevr. Gunning geen reden is om af te zien van de onvoltooide correspondentie met Stopumts.


Bron: Folia 10 febr. 2012

Louise Gunning benoemd tot voorzitter College van Bestuur

Louise Gunning is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en HvA. Ze geeft een baan op als voorzitter van de Gezondheidsraad.

Per 1 april volgt Gunning volgt Karel van der Toorn op, die in juli vorig jaar zijn functie als collegevoorzitter neerlegde vanwege een ‘verschil van inzicht’ met de Raden van Toezicht. Naar verluidt wilde Van der Toorn snel fuseren met de Vrije Universiteit terwijl de raad van toezicht dat niet wil.

Gunning verwierf onder meer bekendheid als voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de grote Amsterdamse zedenzaak. Volgens de benoemingscommissie past Gunning volledig binnen het profiel van de UvA en HvA: een wetenschappelijke en bestuurlijke achtergrond, kennis van beide instellingen en op de hoogte van de Amsterdamse situatie. ‘Na een grondige vooranalyse met het headhunnters bureau hebben we besloten alleen met Louise Gunning gesprekken te voeren omdat zij de meest ideale kandidaat was,’ adus Inge Brakman, waarnemend voorzitter van de Raden van Toezicht van UvA en HvA.

Met alle bezuinigingen in het hoger onderwijs ziet Gunning het de komende jaren als haar voornaamste taak het niveau van onderzoek en onderwijs op peil te houden. ‘Het gaat goed met beide instellingen en die lijn wil ik graag voortzetten,’ aldus Gunning. ‘Verder zullen we de samenwerking met de HvA verder moeten uitdiepen en waar mogelijk meer de samenwerking zoeken met de Vrije Universiteit.’

Eerder was Gunning bestuursvoorzitter van het AMC en decaan van de faculteit der geneeskunde. Momenteel is ze al als universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvA verbonden. Vanuit die rollen zegt Gunning beide instellingen goed te kennen. ‘Ik heb vanuit het AMC gezien hoe goed die samenwerking kan verlopen. De samenwerking tussen het Domein Gezondheid en het AMC is in een ver gevorderd stadium. We zullen dat ook voor de andere domeinen verder moeten gaan invullen.’

Ook met de VU moet de samenwerking worden uitgebouwd vindt Gunning. ‘Waar we elkaar inhoudelijk aanvullen moeten we de samenwerking zoeken.’ Ook de nieuwe bestuurster benadrukt dat er geen sprake is van een fusie. Het is goed dat Amsterdam twee universiteiten, twee grote onderzoeksinstellingen heeft. Maar in samenwerking geloof ik sterk, ik heb kunnen zien wat het kan betekenen in het medische domein.’

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de UvA en de HvA. Het gezamenlijk college, dat is gevormd via een personele unie, bestaat verder uit Dymph van den Boom (rector magnificus UvA), Jet Bussemaker (rector HvA) en Paul Doop (vice-voorzitter), die sinds het vertrek van Van der Toorn optrad als waarnemend voorzitter

Met medewerking van Eva Rooijers.

Voor het originele bericht en een interview met mevr. Gunning zie:
www.foliaweb.nl/organisatie/louise-gunning-benoemd-tot-voorzitter-college-van-bestuur/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie