Maarn: Bewoners vrezen voor gezondheid.

dinsdag, 31 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Nieuwsbode Heuvelrug 4 januari 2012

Auteur: John de Vries

Bewoners vrezen voor gezondheid
De bewoners van de Planetenbaan, Mercuriushof, Prinseheuvellaan en nabijgelegen straten in Maarn zijn zeer bezorgd. In opdracht van KPN zijn er op de hoek Planetenbaan-Prinseheuvellaan een UMTS-kast en drie antennes op de hoogspanningsmast geplaatst.

Utrechtse Heuvelrug
In een vergadering van de Commissie Ruimte zette een verontruste woordvoerder van de omwonenden hun bezwaren tegen de gehele gang van zaken uiteen.
Eerder hadden via een vertegenwoordiger de bewoners rond de Janshof in Driebergen geprotesteerd tegen een voorgenomen plaatsing van een
UMTS-antenne.

Als de huurders of de vereniging van eigenaren in meerderheid toestemming tot plaatsing geven, staat er geen enkel obstakel in de weg. De providers moeten
ook wel masten plaatsen, omdat zij de verplichting hebben landelijke dekking te verzorgen. En dat doen zij het liefst allemaal via hun eigen masten.

De landelijke overheid heeft miljarden verdiend aan de verkoop van licenties aan deze telefoon- en internetleveranciers, maar heeft hierover in het Nationaal Antennebeleid niets vastgelegd. Wel staan er naast regels voor de inspraakprocedure van huurders en vve’s bepalingen over de hoeveelheid
elektromagnetische veldsterkte, waaraan het menselijk lichaam ten hoogste mag worden blootgesteld. Aan die blootstellingslimieten moeten de providers zich bij plaatsing houden.

Blijft de vraag naar de invloed van zelfs beperkte straling op de gezondheid van mensen. Een onderzoek door TNO in 2003 toonde aan, dat er verband was
tussen klachten als hoofdpijn en duizeligheid van mensen die in de nabijheid van een UMTSantenne woonden. Een Zwitsers tegenonderzoek door onafhankelijke wetenschappers wees erop, dat dat verband juist niet kon worden aangetoond.

De twijfel die door deze tegenstrijdige uitkomsten wordt gezaaid, is voor de Gezondheidsraad geen aanleiding de overheid te adviseren terughoudend
om te gaan met het plaatsen van UMTS-masten in woonwijken. ‘‘Eigenlijk zou dat wel moeten’’, zegt Ad Schiedon (SP). ‘‘Zeker waar de gemeente haar invloed
kan doen gelden, moet zij in het geweer komen.’’

Wethouder Tim Verhoef acht de mogelijkheden daartoe zeer beperkt. ‘‘Overleg met Monet - de overlegorganisatie providers en overheid- levert wellicht iets
op’’, zei hij. Het toepassen van het Voorzorgsbeginsel is niet aan de orde, omdat er volgens de Gezondheidsraad immers geen schade aan de gezondheid
optreedt.

UMTS-masten vergunningsvrij te plaatsen in woonwijken
Inhaalslag

Het aantal zendmasten groeit snel. Waren er in december 2005 in het hele
land nog maar 3380 antennes geplaatst, in september 2011 waren het er al 10795.
Omdat het plaatsen van antennes tot vijf meter hoogte vergunningsvrij is, kiezen
KPN, Vodafone en T-mobile massaal voor deze kleine antennes.

Voor het originele artikel zie:
www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/NBH/20120104/NB_NBH-1-21_120104_1.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie