Alkmaar: GroenLinks wil maximum stellen aan straling van UMTS-masten.

zondag, 29 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Groen Links Alkmaar 26 jan. 2012

GroenLinks wil maximum stellen aan straling van UMTS-masten

Auteur: Feiko van der Veen

GroenLinks Alkmaar wil dat de gemeente alleen maar meer zendmasten toestaat als dit gekoppeld wordt aan de voorwaarde dat de straling niet hoger mag zijn een bepaald maximum. In 2005 besloot de gemeenteraad na een burgerinitiatief tegen een nieuwe zendmast in Koedijk om het zogenaamde voorzorgprincipe te hanteren. Nieuwe masten op gemeentelijke terreinen werden verboden. Het huidige college wil hier toch weer antennes toestaan. Door meer antennes zou de straling verminderen. Maar daarvoor vraagt de gemeente geen garantie van de providers. Doordat er steeds meer gebruik van draadloze communicatie wordt gemaakt, zal de straling blijven toenemen. Daarom moet er volgens GroenLinks een maximumstraling afgesproken worden.

In een brochure van gemeente Alkmaar uit maart 2006 over plaatsing van GSM en UMTS masten staat: ‘Onderzoek heeft niet aangetoond dat er sprake is van risico voor de volksgezondheid. Aan de andere kant is ook niet bewezen dat de volksgezondheid geen gevaar loopt.’ Volgens GroenLinks toont onderzoek aan dat mensen die dichter bij een zendmast wonen vaker last hebben van ziektes als concentratieverlies, hoofdpijn en zelfs hersentumoren. ‘Ja maar,’ zegt de Gezondheidsraad, woordvoerder namens de overheid, ‘er is niet aangetoond hoe je dat kan verklaren. Dus wij zien geen reden voor ongerustheid.’

Wat er in het lichaam gebeurt waardoor mensen ziek zouden kunnen worden van straling is niet duidelijk. GroenLinks wijst er echter op, dat als je niet weet hoe het komt dat een deel van de mensen last heeft van straling, dat niet wil zeggen dat die last niet bestaat. Juist omdat we daar onvoldoende over weten, moeten we er rekening mee houden dat straling wel ziekte zou kunnen veroorzaken. M.a.w. bij twijfel niet inhalen. GroenLinks ziet geen redenen om daar nu anders over te denken dan in 2005.

Evenals in sommige steden in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en België pleit de partij voor een norm van maximaal 0,6 Volt per meter. In Eindhoven zijn de feitelijke stralingsniveaus gemeten. Daar werd in en rondom woningen maximaal 0,8 Volt per meter gemeten. Wat GroenLinks nu voorstelt is dus geen grote beperking. Maar wel een beperking. Uit voorzorg. Beter iets doen dan niets doen en de zaak op zijn beloop laten. De raadsfractie voelt zich verantwoordelijk voor de mogelijkheid dat er volstrekt onnodige gezondheidsschade ontstaat. Hopelijk steunen ander partijen ons daarin.

Voor het origineel zie:
alkmaar.groenlinks.nl/node/78441 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie