Tynaarlo: Politiek ondergraaft vertrouwen van burgers in de democratische besluitvorming.

zondag, 29 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Dagblad van het Noorden, editie Drenthe, 24 jan. 2012

Last van de Mast baalt van politiek Tynaarlo

• Actiegroep tegen UMTS-masten niet blij met politiek Tynaarlo
• Politieke partijen hebben onvoldoende geld over voor discussiebijeenkomst

Auteur: Maaike Wind

De stichting Last van de Mast, die zich verzet tegen de komst van UMTS-masten is flink teleurgesteld in politiek Tynaarlo. De club baalt ervan dat een maatschappelijke discussie over zendmasten niet doorgaat. Diverse politieke partijen gaven vorig jaar aan te willen meewerken aan een bijeenkomst over de voor- en nadelen van de masten. “Maar nu blijkt dat het geld kost, haken ze af”, zegt Jos Timmer van de stichting.

Last van de Mast begon in 2010 als actiegroep tegen de komst van een zendmast bij sporthal De Marsch in Paterswolde. De club zei zich grote zorgen te maken over de mogelijke negatieve effecten van de straling van de mast. De komst van de mast in Paterswolde kon Last van de Mast niet tegenhouden. Toen de actievoerders echter hoorden dat er nog meer zendmasten bij zouden komen, besloten ze een stichting op te richten.

Begin vorig jaar haalde last van de mast zo’n 300 handtekeningen op, ruim voldoende om de masten door middel van een burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

De raadsfracties gaven aan dat zo’n debat geen zin heeft, aangezien de gemeenteraad niets te zeggen heeft over de masten. Het is het Rijk dat bepaalt waar ze komen, niet de gemeente zelf. Diverse partijen zeiden echter wel mee te willen werken aan een discussiebijeenkomst over de masten.

En ook die bijeenkomst is nu van de baan. Volgens Timmer is er zo’n 1000 Euro nodig om de avond te organiseren. Alleen PvdA, Gemeentebelangen, D66 en ChristenUnie willen meebetalen en zij komen samen niet verder dan 450 Euro”, aldus Timmer.
“We hoopten nog dat de gemeente de raadszaal ter beschikking zou willen stellen. Dan hoefden we in ieder geval geen zaal te huren. Maar ook dat was geen optie.

De stichting zelf heeft onvoldoende geld om het verschil bij te leggen. Timmer: “Los daarvan vind ik dat de gemeente het bedrag zou moeten bijleggen. Uit principe. Als zoveel burgers iets belangrijk vinden, dan wil je daar als gemeente toch gehoor aan geven?”

Voor het originele artikel zie het Dagblad van het Noorden van 24 jan. 2012Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie