Tynaarlo: Burgerinitiatief van Stichting Last van de Mast loopt spaak

vrijdag, 27 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Van onze plaatselijke correspondent:

Bron: Oostermoer 25 jan. 2012

Burgerinitiatief van Stichting Last van de Mast loopt spaak

PATERSWOLDE - Het burgerinitiatief van stichting Last van de Mast om een maatschappelijke discussie te organiseren over voor- en nadelen van de uitbreiding van het aantal zendmasten, lijkt te zijn gestrand. Er is volgens de stichting onvoldoende steun van de politieke partijen en het college van B en W van de gemeente Tynaarlo om deze bijeenkomst te financieren. ,, Hiermee wordt geen gevolg gegeven aan het besluit van de gemeenteraad. En zo blijkt het voornemen van de gemeente om meer in dialoog te gaan met de burgers een holle frase. “

De stichting Last van de Mast heeft namens 30 inwoners van Paterswolde, ondersteund door 300 handtekeningen tegen een zendmast bij de Marsch, in februari 2011 een burgerinitiatief gestart. Daarin werd gevraagd om een discussie-bijeenkomst te organiseren over de voor- en nadelen van zendmasten. Dat is volgens Last van de Mast urgent, omdat er een aantal verzoeken ligt van providers om nieuwe masten te plaatsen. De gemeenteraad heeft op 15 maart 2011 besloten om het burgerinitiatief te steunen en de discussie te laten organiseren door de plaatselijke politieke partijen. “Een ongebruikelijke beslissing om dit buiten de raad te plaatsen” , vindt voorzitter Jos Timmer van stichting Last van de Mast. Temeer daar de uitkomst van de discussie dient om het huidige plaatsingsbeleid van UMTS zendmasten uit 1999 tegen het licht te houden. “

Vertegenwoordigers van een deel van de politieke partijen en van de stichting zijn sindsdien twee maal bij elkaar geweest. Timmer: “Er is een globaal programma voor een discussie-bijeenkomst opgesteld. Twee topwetenschappers hebben toegezegd om naar Tynaarlo af te reizen om de problematiek rond zendmasten van verschillende kanten te belichten. Voor de financiering is een begroting opgesteld van ongeveer 1000 euro. Slechts vier politieke partijen(PvdA, Gemeentebelangen , D66 en Christen Unie) bleken bereid om hier een bijdrage aan te leveren van in totaal 450 euro. Aangezien de raad en het voormalige college van B en W niet bereid waren om de raadszaal ter beschikking te stellen voor zo’n bijeenkomst, is de financiering onvoldoende gedekt. De stichting zelf heeft geen middelen om het ontbrekende deel bij te dragen. “

De uitbreiding van zendmasten is en blijft volgens stichting Last van de Mast een actueel thema. Voorzitter Timmer: “Het aantal antennes kan worden beperkt door mensen binnenshuis optimaal draadloze verbindingen (wifi) te laten gebruiken. Een optimaal gebruik is mogelijk wanneer de uitrol van een glasvezelnetwerk in Tynaarlo op korte termijn gerealiseerd wordt. Daardoor hoeven de zendmasten alleen nog buitenshuis dekking te verzorgen. Dat kan met lagere veldsterkten, wat minder risico op gezondheidsklachten geeft. Bovendien hebben bewoners zo de keuze om in hun eigen huis wel of niet draadloze toepassingen te gebruiken. Een belangrijke mogelijkheid voor mensen die last hebben van elektromagnetische velden.”

De gemeente laat volgens Timmer met de weigering om deze discussie te faciliteren, een unieke kans liggen om de mogelijkheden voor een stralingsluw Tynaarlo te beoordelen. Stichting Last van de Mast is zeer teleurgesteld door deze geringe steun en medewerking. “De gemeente negeert de zorg die er over gezondheidsrisico’s bestaat en gaat voorbij aan klachten die mensen nu al hebben van zendmasten. “Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie