Hoorn: Straling in Hoorn is ''ver onder de norm''.

vrijdag, 13 januari 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Opm. Stopumts: Met de uitdrukking 'ver onder de norm' wordt in Nederland de bevolking misleid en voor de gek gehouden. Dat in Hoorn en overal in Nederland mensen bij een zeer veel lager stralingsniveau gezondheidsproblemen ervaren wordt als een onmogelijkheid van de hand gewezen. De normen zijn heilig! Zij zijn gebaseerd op warmte-invloeden en beschermen de telecomindustrie tegen lastige burgers, zij zijn niet opgesteld om kwetsbare groepen, zieken, bejaarden en kleine kinderen te beschermen en al helemaal niet bedoeld voor mensen die aangeven gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling.

Er bestaat ook een norm gebaseerd op biologische ontregeling van het lichaam, de SBM 2008 norm der Duitse bouwbiologen, opgesteld om de bevolking te beschermen tegen de industrie. Deze norm ligt meer dan een factor duizend onder de in Nederland gemeten waarden die dus ver boven de SBM 2008 norm liggen! Het ligt er dus maar aan welke norm je wilt handhaven.

'Ver onder de norm', stelt het Antennebureau (en in haar kielzog de GGD). Een norm voorgesteld door de Gezondheidsraad in een commissie waar belangenverstrengeling overduidelijk een grote rol heeft gespeeld, een norm die slechts verhitting van het lichaam tot uitgangspunt neemt en biologische invloeden buiten beschouwing laat. Een norm die door vooraanstaande onafhankelijke wetenschappers als volstrekt onvoldoende wordt afgewezen. Maar over deze normen mag de discussie niet gaan, deze zijn heilig!

'Ver onder de norm' is het misleidende mantra dat de GGD en het Antennebureau de bevolking als schaamlap voorhouden:


Bron: Westfries Dagblad 12 jan. 2011

Straling in Hoorn ver onder de norm

HOORN - Vlakbij zendmasten voor mobiele telefonie is de blootstelling aan elektromagnetische straling uiterst laag. Dit blijkt uit een meetronde door het Agentschap Telecom in Hoorn.

Op 65 plekken in de stad hangen zendmasten. Het Hoornse netwerk vertoont gaten die providers willen dichten. Op zes à zeven plekken moeten nieuwe masten komen.
Resultaten van de meetronde moeten duidelijkheid geven over de blootstelling aan straling aan de politiek.

Hoorn houdt donderdag 26 januari een informatieavond over het antennebeleid. De bijeenkomst is van 19 tot 21 uur in het stadhuis. Henk Wever van Stop UMTS is een van de sprekers.

Voor het origineel zie:
www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article13414563.ece/Straling-in-Hoorn-ver-onder-de-norm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie