Paterswolde: Stichting Last van de Mast in beroep tegen plaatsen zendmast gemeente Tynaarlo

vrijdag, 16 december 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Van onze plaatselijke correspondent 16 dec. 2011

Oostermoer 14 december 2011

Last van de Mast in beroep tegen plaatsen zendmast in Paterswolde

Paterswolde – Stichting Last van de Mast heeft eind november via haar advocaat een beroepschrift ingediend bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank in Assen. Het beroep is ingediend tegen het besluit van het College van B en W van de gemeente Tynaarlo om KPN een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een UMTS-zendmast bij sportcomplex De Marsch in Paterswolde.

Een belangrijke reden voor de stichting om te procederen is dat er geen evenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Tegenover het belang van de KPN is er volgens de stichting onvoldoende rekening gehouden met het belang van de volksgezondheid, flora en fauna, het landschap en het beschermd dorpsgezicht. Daarnaast is plaatsing van de UMTS-mast strijdig met het bestemmingsplan van het complex en het huidige beleid van de gemeente rond plaatsing van zendmasten.

“Bij het belang van KPN is onvoldoende duidelijke gemaakt waarom juist deze locatie is gekozen”, zegt Jos Timmer van Stichting Last van de Mast. “De omgeving van sporthal De Marsch werd in 2005 tijdens de bestemmingsplanprocedure juist ongeschikt bevonden voor de plaatsing van en zendmast. De omstandigheden zijn sinds die datum niet wezenlijk veranderd.

Wat betreft de volksgezondheid heeft het College volgens Stichting Last van de Mast gevoelens van maatschappelijke onrust genegeerd , door alleen te verwijzen naar het advies van de Gezondheidsraad. Een advies waar de stichting juist twijfel bij heeft. Timmer: “ Er zijn voldoende omstandigheden om de vrees van de omwonenden voor aantasting van de gezondheid te rechtvaardigen. Zo is er door een afdeling van de WHO op 31 mei 2011 vastgesteld dat elektrische velden van mobiele telefonie mogelijk kankerverwekkend zijn.

Daarnaast heeft de Raad van Europa in een resolutie op 27 mei 2011 vergaande aanbevelingen gedaan om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen mogelijke risico’s van elektromagnetische velden. “ Een belangrijk onderdeel van de onderbouwing van het belang voor flora en fauna is de invloed van de mast op de fouragering van vleermuizen. De locatie van de mast lig pal langs de vliegroute van vleermuizen van landgoed De Braak naast het Eelderdiep. Vleermuizen zijn strikt beschermde zoogdieren volgens de habitatrichtlijnen in de Flora- en faunawet. “De zendmast mag daarom niet schadelijk zijn voor vleermuizen’, aldus Timmer.

“Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de elektromagnetische velden de vleermuisactiviteit kunnen verminderen. Bovendien blijkt uit onderzoek bij verschillende zoogdieren dat de plaatsing van zendmasten heeft geleid to een toename van het aantal misvormde pasgeborenen en miskramen. Het college heeft echter niet uitgezocht wat de gevolgen zijn van de zendmast voor vleermuizen. Al met al vindt de stichting dat de voorbereiding en de motivatie om de vergunning tot plaatsing te verlenen op essentiële onderdelen tekort schiet, zodat het bestreden beleid vernietigd moet worden. “Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie