Roelofsarendsveen: Zorgen om umts-mast in Veenderpolder .

donderdag, 15 december 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Nieuwskoop Dichtbij 15 dec. 2011

Zorgen om umts-mast in Veenderpolder

ROELOFARENDSVEEN - KPN wil een 36 meter hoge mast bouwen in de Veenderpolder. Niet iedere inwoner is hier blij mee blijkt tijdens een commissievergadering.

Ergens in het zuiden van het dorp schijnt een stukje telefonisch niemandsland te zijn. Het is misschien wel de laatste plek in de gemeente Kaag en Braassem, buiten het bereik van enige zendmast, waar mobiele telefoons zwijgen. Hier verzanden sms-berichten en vinden tweets geen gehoor. De oplossing van KPN voor dit ongerief is een umts-mast van 36 meter hoog, pardoes in de Veenderpolder.

Ruim twintig antennemasten staan er nu in Kaag en Braassem om de honger naar mobiele telefonie te stillen. Toch zijn dit er nog te weinig volgens KPN. Op het spoor gebracht door klachten had het telecombedrijf een witte vlek waargenomen, waar verbindingen slechts moeizaam of niet tot stand komen. Daarbij zal het bestaande gsm-netwerk in de toekomst niet meer toereikend zijn voor de veeleisende telecommunicatie. Versterking in de lucht is daarom geboden, een telefoniebedrijf houdt niet van stilte.

Met de hinderlijke vlek in haar achterhoofd ging KPN op zoek naar een locatie voor een umts-mast in de buurt van de Floraweg en de Geestweg. Ze koos voor een plek aan de rand van de Veenderpolder, dicht tegen het tuinbouwgebied aan. Het is volgens haar de minst slechte plaats voor een antenne-installatie, buiten het dichtbevolkte lint. De gemeente zag geen doorslaggevende bezwaren en verleende vergunning om in het weiland te bouwen.

Wezensvreemd

Maar hoe groot de witte vlek nu precies is, bleef onduidelijk tijdens de vergadering van de commissie Bezwaarschriften en Klachten. Hier kwamen bewoners van de Veenderpolder bezwaar maken tegen het obstakel. Sommigen twijfelden zelfs openlijk aan het bestaan van een dergelijke vlek, ze hebben namelijk uitstekend telefonisch bereik. Hun zorgen liggen op een geheel ander vlak. Vooral de aantasting van het landschap is hen een doorn in het oog. Daarnaast vrezen zij dat de nabijheid van een antennemast hun gezondheid zal schaden. 'Wat doet deze straling met de pacemaker van mijn man?', vroeg een dame op leeftijd. 'We zijn vreselijk bang voor die straling.'

De Vereniging Veenderpolder en Wijde AA ziet met de komst van de zendmast het open karakter van de polder verloren gaan. Het bouwplan druist in tegen alle structuurvisies, waarin juist met landschappelijke waarden zo hoog wordt weggelopen. Bovendien is het 'wezensvreemde bouwwerk' een schoolvoorbeeld van verrommeling van het poldergebied.

De bezwaarmakers zeiden te spreken namens alle recreanten met een groen hart. Mocht een antennemast toch nodig zijn, waarom dan niet ergens in het naastgelegen tuinbouwgebied, opperde een van hen. Het telecombedrijf ziet echter op tegen de hoge kosten. Met staalconstructies van 12 meter is het achter op een akker lastig bouwen. KPN wil wel investeren, mits de kosten niet de pan uit rijzen. 'We zijn een commercieel bedrijf.' Dat hierdoor een stuk Veenderpolder wordt geofferd, noemde een bezwaarmaker 'ronduit schaamteloos.'

De commissie Bezwaarschriften en Klachten komt binnen een maand met een advies aan het college over de umts-mast.

Voor het originele bericht met foto van de toekomstige locatie zie:
www.dichtbij.nl/alphen/regionaal-nieuws/artikel/2218545/zorgen-om-umtsmast-in-veenderpolder.aspx .

Zie ook:
www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article12633913.ece/Verzet-antennemast-uit-angst-voor-straling .

en:
www.noordhollandsdagblad.nl/incoming/article12983193.ece/%E2%80%99Zendmast-aantasting-landschap%E2%80%99- .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie