Rotterdam: Onderzoek naar hoogspanningsverbinding Nesselande afgerond .

donderdag, 01 december 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving op 1 dec 2011 onderstaand bericht van het Kennisplatform EMV:

------------------------------------------------------------------------

Er is lokaal aandacht besteed aan een cluster van leukemie bij kinderen in Nesselande en de vraag of er een verband gelegd kon worden met de daar aanwezige hoogspanningslijn.

De conclusie van de GGD Rotterdam-Rijnmond is:

In 2009 en 2010 hebben in totaal vijf kinderen in Nesselande leukemie gekregen. Dat is meer dan te verwachten op basis van Nederlandse referentiecijfers. Het is begrijpelijk dat dit is opgevallen. Omdat het om een relatief kleine groep en korte periode gaat, is het statistisch niet verantwoord om aan de getallen conclusies te verbinden.

- De woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen in Nesselande liggen buiten de werkelijke 0,4 microtesla zone (periode juli 2010-juli 2011).

- Niet alle kinderen die leukemie hebben gekregen, wonen of woonden dicht bij de hoogspanningslijn.

- In deze situatie kan geen relatie worden gelegd tussen het wonen nabij de hoogspanningslijn en het krijgen van leukemie.

Op de website van het Kennisplatform EMV zal hieraan kort aandacht worden besteed via een actueel bericht met doorkoppeling naar de achterliggende informatie die beschikbaar is op www.prinsalexander.nl/Prins_Alexander/Actueel/Onderzoek_naar_hoogspanningsverbinding_Nesselande_afgerond .

Het persbericht van de deelgemeente Prins Alexander luidde als volgt:

Rotterdam, 1 december 2011

Onderzoek naar hoogspanningsverbinding Nesselande afgerond

Er kan geen directe relatie worden gelegd tussen de aanwezigheid van een hoogspanningsverbinding en het ontstaan van leukemie in de wijk Nesselande. Dat schrijft de GGD Rotterdam-Rijnmond in een rapport, waarin nader onderzoek is gedaan naar gezondheid en hoogspanningslijnen. Het onderzoek, waarbij meetgegevens van elektriciteitstransporteur TenneT zijn gebruikt, is gedaan in opdracht van deelgemeente Prins Alexander.

Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat bewoners zich zorgen maken over de invloed van de hoogspanningslijn op de gezondheid. In Nesselande kregen in de afgelopen jaren in totaal vijf kinderen leukemie. Bij vragen die dit opriep naar de mogelijke oorzaak hiervan, rees ook de vraag of er een aantoonbare relatie kon worden gelegd met de aanwezige hoogspanningslijn. De GGD heeft daarom een inventarisatie gedaan met behulp van cijfers van SKION, de Stichting Kinderoncologie Nederland.

Daarnaast heeft elektriciteitstransporteur TenneT cijfers geleverd over de omvang van de magnetische velden (straling) en de afstand van woningen tot de hoogspanningslijn. Hierbij heeft TenneT inzichtelijk gemaakt hoe hoog de magnetische veldsterkte gemiddeld was in Nesselande in de afgelopen jaren. Hierbij is uitgegaan van een waarde van 0,4 microtesla: de gemiddelde waarde van magnetische velden die in Nederland wordt geadviseerd als grens bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen of de aanleg van nieuwe woningen.

Referentiecijfers
Uit de cijfers van de SKION blijkt dat het aantal kinderen met leukemie in de afgelopen 10 jaar in Nesselande 5 bedraagt. Dit is meer dan verwacht mag worden op basis van Nederlandse referentiecijfers. De GGD geeft in haar rapport aan dat een relatie met de hoogspanningsverbinding niet is te leggen. Op de eerste plaats omdat onderzoek op wijk- of gemeenteniveau te weinig zeggingskracht heeft om een oorzakelijke relatie te kunnen leggen. Daarnaast geeft de afstand van de woningen van kinderen die leukemie kregen geen aanwijzing voor een relatie met de hoogspanningslijn: de afstand van de woningen van de kinderen tot de hoogspanningslijn ligt tussen ongeveer 60 en 300 meter. De berekende waarden van TenneT voor de 0,4 microtesla zone in de afgelopen periode komen uit op maximaal 35 meter. Verder liggen ook de scholen, crèches en kinderopvangplaatsen in Nesselande buiten de zone die is berekend door TenneT.

Afgelopen periode zijn betrokken bewoners in de wijk geïnformeerd door middel van een aantal persoonlijke gesprekken en informatiebijeenkomsten. De GGD en TenneT zullen de komende jaren het optreden van leukemie in Nesselande en de belasting van de hoogspanningslijn blijven volgen en de deelgemeente hierover blijven informeren. Daarnaast wordt bij landelijke gezondheidsorganisaties zoals het RIVM aandacht gevraagd om op landelijk niveau onderzoek uit te voeren naar het optreden van leukemie en omgevingsfactoren, zoals hoogspanningslijnen.

Informatie:
Meer informatie over het onderzoek van de GGD, cijfermatige informatie van Tennet en andere relevante informatie zoals antwoorden op veel gestelde vragen, komen spoedig te staan op de website van de deelgemeente: www.prinsalexander.nl.
Ook op de website van Stichting Wijkorganisatie Nesselande (Wonio): www.nesseweb.nl komt de nodige relevante informatie te staan.

Verder kan men gericht vragen stellen aan:
GGD: c.hegger@rotterdam.nl . , secretariaat tel. (010) 4339894.
TenneT: servicecentrum van tennet, tel. (026) 3731717 of servicecentrum@tennet.eu
Deelgemeente: Nesselande@prinsalexander.rotterdam.nl . of secretariaat (010) 2868261.

Voor het volledige onderzoeksrapport van de GGD zie het bijgevoegde PDF bestand:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie