Driebergen: Ophef over plaatsing zendmast, agendapunt raadscommissie.

zondag, 20 november 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Nieuwsblad De Kaap 19 nov. 2011

Auteur: Jan de Beer

Ophef over plaatsing zendmast

DRIEBERGEN - Het plan om het appartementencomplex Janshof, op de hoek van de Hoofdstraat en de Van Rijckevorselstraat, te voorzien van een KPN-zendmast heeft tot grote ophef geleid. Een flink aantal omwonenden is van mening dat deze zendmast, die bedoeld is voor mobiele telefonie, niet thuishoort in deze druk bevolkte wijk vanwege mogelijk stralingsgevaar. Met een handtekeningenactie en met brieven aan zowel de gemeente als woningcorporatie Heuvelrug Wonen, tracht men het plaatsen van de zendmast te voorkomen. Maar volgens Jos Sleyfer, directeur van Heuvelrug Wonen, heeft KPN aan alle wettelijke voorwaarden voldaan en kan de mast geplaatst worden.

Bijna driehonderd handtekeningen zijn de afgelopen weken verzameld tegen het plaatsen van de zendmast. Niet alleen in de Van Rijckevorselstraat, maar ook op de Prins Hendriklaan en de Koningin Wilhelminalaan. Tevens hebben zo'n veertig bewoners van woonoord Kraaybeek, dat tegenover Janshof aan de overkant van de Hoofdstraat ligt, enkele alarmerende brieven naar Heuvelrug Wonen en de gemeente gestuurd. De bezwaarmakers vinden dat zij een mogelijkheid tot inspraak hadden moeten hebben omdat de zendmast volgens hen tot gezondheidsklachten kan leiden.

Jos Sleyfer, directeur Heuvelrug Wonen, benadrukt echter dat de gebruikelijke procedure is toegepast. Voor het plaatsen van dit soort antenne-installaties gelden vaste richtlijnen met als belangrijkste elementen: een enquête onder de bewoners van het betreffende gebouw en een informatiebijeenkomst. Aan beide voorwaarden is volgens hem voldaan, met als uitkomst dat onvoldoende Janshof-bewoners bezwaar maakten om het plaatsen van de zendmast af te blazen. ,,Toen KPN ons benaderde hebben wij gezegd: voor ons hoeft die zendmast niet zo nodig, maar als uit de instemmingsprocedure blijkt dat er draagvlak is, vinden we het prima'', zegt Sleyfer.

De omwonenden zijn het hier niet mee eens. De KPN-enquête deugt volgens hen niet aangezien zij, bij het verzamelen van de protest-handtekeningen, veel Janshof-bewoners aan hun zijde vonden. Maar vooral zijn ze van mening dat zo'n massaal bezwaar van buurtbewoners niet genegeerd mag worden, omdat de veiligheid van dit soort GSM-zendmasten wel degelijk ter discussie staat. ,,Er zijn toch ook andere, minder bevolkte plekken, waar men zo'n mast kan plaatsen?'', is hun commentaar.

Jos Sleyfer reageert tamelijk laconiek op de commotie. ,,Al heel vaak is gebleken dat het mensen in eerste instantie nauwelijks interesseert of ergens zo'n zendmast wordt geplaatst'', zegt hij. ,,Maar als ze er dan op worden geattendeerd blijken ze plotseling bezwaar te hebben. Dat is merkwaardig, want iedereen wil wél graag blijven bellen met z'n mobieltje. En het is nog vreemder als ook bewoners uit hele andere straten er iets over willen zeggen. Straks moeten we ook nog rekening gaan houden met mensen uit Wijk bij Duurstede! Het is voor Heuvelrug Wonen niet echt lucratief om zo'n zendmast op een gebouw te plaatsen en we staan er nogal neutraal tegenover. Wat we hebben gedaan is niets anders dan de richtlijnen toepassen en constateren dat aan de voorwaarden is voldaan. En dan is het wel een keertje klaar, vind ik.''

Maar klaar is het niet voor de omwonenden. De bewonerscommissie van Kraaybeek heeft inmiddels de SP-fractie benaderd en deze heeft gemeld dat de kwestie op de agenda van de raadscommissie Ruimte wordt gezet.

Voor het originele artikel zie:
www.nieuwsbladdekaap.nl/_incs/ophef_over_plaatsing_zendmast_19425376.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie