Alkmaar: GroenLinks bezorgd over opheffen plaatsingsverbod UMTS-masten.

zaterdag, 19 november 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: RTV Alkmaar 17 nov. 2011

GroenLinks bezorgd over opheffen plaatsingsverbod UMTS-masten

ALKMAAR – Het college van Burgemeester en Wethouders is van zins om het verbod op de plaatsing van nieuwe UMTS-masten op te heffen. GroenLinks is bang dat mensen dan ook meer risico gaan lopen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat deze masten schadelijk voor de gezondheid zijn. Op 28 november 2005 heeft de gemeenteraad daarom unaniem besloten dat het voorzorgbeginsel moet worden gehanteerd inzake deze masten. Dat wil zeggen: zolang de risico’s niet goed bekend zijn, verleent de gemeente geen medewerking aan het plaatsen van masten op gronden en gebouwen van de gemeente. GroenLinks wil daar niet zomaar van afstappen.

Het plaatsingsverbod werd ingesteld nadat een burgerinitiatief in 2005 met succes geprotesteerd had tegen de komst van een nieuwe UMTS mast bij S.V. Koedijk. Het college van Ben W wil nu juist meer masten gaan plaatsen op dit soort plekken. GroenLinks wil dat de gemeenteraad zich eerst goed laat voorlichten over de gevolgen. Keihard bewijs van gezondheidsrisico’s is weliswaar nog niet voorhanden. Maar er zijn onderzoeken die concluderen dat mensen die dichtbij deze masten wonen eerder last krijgen van slapeloosheid, hoofdpijn en verminderd concentratievermogen.

GroenLinks wil eventuele plaatsing van nieuwe masten koppelen aan strenge voorwaarden. De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat het stralingsniveau van de masten omlaag gaat. Het Kennisplatform Veilig Mobiel Netwerk stelt dat de stralingsintensiteit veel hoger is dan nodig. Ook met 1 % van de huidige straling zou de dekking van het mobiele netwerk al 100% kunnen zijn en zouden mobiele telefoons gewoon nog overal gebruikt kunnen worden. Wel zouden er dan meer masten nodig zijn. In Zwitserland zijn er regio’s waar dit reeds goed functioneert.

In december bespreekt de raadscommissie SOB het collegevoorstel. GroenLinks wil dat buurtbewoners en raadsleden eerst goede voorlichting krijgen over de gezondheidsrisico’s.

Voor het originele bericht zie:
www.rtvalkmaar.nl/2011/11/groenlinks-bezorgd-opheffen-plaatsingsverbod-umts-masten/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie