Winterswijk: Rechtszaak UMTS-mast Waliënsestraat.

maandag, 31 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Slingeland FM 28 okt. 2011 Update 31 okt met toegevoegde link.

Rechtszaak UMTS-mast Waliënsestraat.

Op donderdag 17 november 2011, 10,45 uur dient het proces van de bewonersvertegenwoordiging uit Bargerbosch en de Rikker tegen de beslissing van de Gemeente Winterswijk om aan KPN een vergunning te verlenen voor een UMTS-mast vlak tegen de woonwijken Bargerbosch en de Rikker aan.

Het proces wordt gevoerd voor de meervoudige kamer, d.w.z. dat drie rechters een oordeel zullen geven over het bezwaarschrift, dat de bewonersvertegenwoordiging heeft ingediend. Eerst had deze bij de gemeente enkele bezwaarschriften ingediend, maar deze werden alle door B & W van Winterswijk afgewezen.

De zitting in de Rechtbank van Zutphen is openbaar: iedereen kan de zitting bijwonen op de publieke tribune.

De gang naar de rechter is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van een grote groep sympathisanten uit beide wijken.

De bewonersgroep ziet het nut van UMTS, maar niet zo dicht bij de woonbebouwing Daarvoor zijn alternatieve plaatsen naar voren gebracht. Een afstand van ca. 400 meter van beide wijken lijkt wel acceptabel.
De bewonersgroep rekent erop dat de Rechtbank het besluit van de gemeente voor plaatsing van de mast op de huidige plaats zal vernietigen en besluiten dat er een mediator aangesteld wordt die zal bemiddelen tussen de gemeente, KPN en de bewonersvertegenwoordiging. Het resultaat zal moeten zijn dat deze mast op een andere plaats zal moeten komen, verder van de beide wijken verwijderd.

De bewonersgroep vreest grote schade aan de gezondheid van de bewoners binnen ca. 400 meter van de mast. Maar de Rijksoverheid heeft besloten dat de bedreiging van de gezondheid geen argument mag zijn tegen plaatsing van een UMTS-mast. Een schandaal van de bovenste plank. Zeer veel wetenschappelijke onderzoekingen hebben aangetoond dat er wel degelijk grote gevaren zijn, vooral op langere termijn (binnen 10 jaar).
De bewonersvertegenwoordiging stelt dat de besluitvorming van de gemeente niet juist geweest is. Ook is het aanzicht van een dergelijk grote mast (bijna 40 meter) voor de naaste bewoners (hoog boven de bomen uit) onverteerbaar en de ecologische waarde van het betreffende bosje is veel groter dan de gemeente stelt. Ook dreigt door de UMTS-mast grote schade voor de imkerij Rotteveel.

Het blijkt dat ook de bewonersvertegenwoordiging van de Pelkwijk bij de Rechtbank in Zutphen in beroep gegaan tegen de plaatsing van de UMTS-mast aan de Bataafseweg. Deze rechtszaak is gepland op 22 december 2011.

Namens de bewonersvertegenwoordiging Bargerbosch en de Rikker Theo Meijerink.

Voor het originele bericht zie:
www.slingelandfm.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=3750&Itemid=1 .

Toegevoegde link:
www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/9764534/Bewoners-Winterswijkse-wijken-naar-rechter-om-UMTS.ece?formmode=thanx&postingId=9777514 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie