Mobiele telefoons en mp3-spelers mogelijk oorzaak tinnitus (oorsuizen).

donderdag, 27 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd artikel: Berichten%20Internationaal/4492

Bron: MEDISCH DOSSIER OKTOBER 2011

Oorsuizen: beter voorkomen dan genezen

Oorsuizen betekent een constant suizend, piepend of belgeluid in het oor. Vaak voor de rest van je leven. De nieuwste onderzoeken geven aan dat mobieltjes en mp3-spelers een belangrijke oorzaak kunnen zijn.

Oorsuizen (tinnitus) is de nachtmerrie waarbij je constant een geluid als fluiten, zoemen of sissen in één of beide oren hebt. Moderne technologie zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van het groeiende aantal lijders. Volgens twee recent gepubliceerde onderzoeken kunnen mobiele telefoons en mp3-spelers, apparaten waar sommige mensen al niet meer buiten zouden kunnen, een oorzaak zijn van oorsuizen. Dat zou een verklaring vormen voor het groeiende aantal patiënten in de afgelopen tien jaar. Op dit moment lijdt 10 tot 15 procent van de mensen in de welvarende landen eraan.

Mobiele telefonie
Het eerste onderzoek betrof een Weens onderzoek naar de relatie tussen mobiele telefoongebruik en oorsuizen. Het onderzoeksteam vergeleek een jaar lang honderd patiënten die behandeld werden voor chronisch oorsuizen, waarbij 'chronisch' stond voor minimaal sinds drie maanden, met honderd willekeurig geselecteerde mensen zonder deze aandoening, maar gematcht voor leeftijd en geslacht. Uitgesloten als proefpersoon waren mensen met een ooraandoening, geluidsschade aan het oor, verhoogde bloeddruk of bepaalde vormen van medicatie: factoren waarvan bekend is dat ze het risico op oorsuizen verhogen en dus de onderzoeksresultaten zouden beïnvloeden.

Uit een analyse van de gegevens over mobieltelefoongebruik van de proefpersonen tot het moment dat het oorsuizen was begonnen, concludeerden de onderzoekers dat zij die reeds lange tijd (vier jaar of langer) een mobiele telefoon gebruikten, significant vaker oorsuizen hadden. En met name aan die kant van het hoofd waar ze de telefoon hielden.

Ook werd een matige risicostijging gevonden bij elke indicator voor intensiteit van het telefoongebruik (gemiddelde duur van telefoneren van tien minuten of langer; cumulatief gebruik 160 uur of meer; cumulatief aantal telefoongesprekken hoger dan 4000), maar hier waren de uitkomsten niet statistisch significant. Volgens de onderzoekers kwam dat doordat de onderzoeksgroep te klein was om uitsluitsel te geven over deze minder uitgesproken risicofactoren. Toch kon het onderzoeksteam concluderen dat intensief en langdurig gebruik van mobiele telefoons kan samenhangen met oorsuizen.

Voor het originele artikel zie www.medischdossier.org/archief/jaargang_13/nummer_9/artikel_767/oorsuizen_beter_voorkomen_dan_genezen.html .

Een overzicht van wetenschappelijke studies die gepulste straling linken aan tinnitus ('microwave hearing phenomenon' of 'microwave auditory effect'):
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=157#tinnitus .

Zie ook het bovengenoemde gerelateerde artikel.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie