Brandweer: C2000 blijft een drama.

maandag, 24 oktober 2011 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Pers 23 okt. 2011

Brandweer: C2000 blijft een drama

Auteur: Marcia Nieuwenhuis

Het kostte tientallen miljoenen euro’s, en is nu een ‘bedreiging’ voor de veiligheid van hulpverleners.

Storing in C2000-netwerk
Brandbrief over portofoons brandweer
'Oplossing C2000 nabij'

Het digitale communicatiesysteem C2000 waarmee de politie, brandweer en ambulance communiceren brengt ondanks verbeteringen die zijn doorgevoerd nog altijd hulpverleners in gevaar en de brandweer wordt erdoor in haar werkzaamheden gehinderd. Dat blijkt uit een rapport dat De Pers in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en uit geanonimiseerde klachten aan de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, waar deze krant inzage in heeft gehad.

‘Een groot aantal brandweerkorpsen ondervindt problemen met de digitale portofoons (...). Deze problemen bedreigen de veiligheid van hulpverleners’, zo staat in het vertrouwelijke rapport van 29 maart vorig jaar dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onafhankelijke adviesbureau M&I Partners dat het rapport opstelde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) concludeert dat de gebruikte portofoons ‘niet de betrouwbaarheid bieden die een groot aantal brandweerkorpsen eist’.

Anonieme klachten
Uit inzage in de anonieme klachten die tot op heden binnenkomen bij de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers blijkt dat brandweerlieden flink klagen. ‘In ons korps gebeurt het eigenlijk wel bij iedere oefening dat een porto het soms wel, soms niet doet’, zegt de een. ‘Onbegrijpelijk dat wij met z’n allen als vrijwilligers nog steeds gebruikmaken van het systeem.’ De klachten komen overeen met een in juni onder de brandweer gehouden enquête door de SP.

Vooral de DMO – dat staat voor ‘Direct Mode Operation’ – ligt onder vuur. Dit is een door de brandweer veel gebruikte stand voor een directe verbinding tussen twee portofoons. ‘In DMO komt het frequent voor dat er geen onderling contact mogelijk is’, vertelt een andere brandweerman. ‘Dit is zowel in de buitenlucht als ook in gebouwen. Het is zelfs voor gekomen dat twee voertuigen op nog geen honderd meter afstand van elkaar reden en dat in DMO geen onderling contact mogelijk was.’

‘Als bevelvoerder loop je geregeld tegen het probleem aan dat er binnen een gebouw geen direct contact met de meldkamer meer mogelijk is’, beaamt een leidinggevende. ‘En dan die oortjes in de helm, ik kan er nog geen kaas van maken wat de manschappen melden, gebruik deze daarom ook niet’, vervolgt hij over de hulpmiddelen van de portofoon.

Dat de brandweer nog altijd problemen ondervindt met het digitale communicatiesysteem is bekend, maar uit onderzoek blijkt ook dat de hoop voor verbetering bij de huidige portofoons is opgegeven. ‘De nu in gebruik zijnde portofoons zullen naar onze verwachting niet worden verbeterd of aangepast aan de eisen die de brandweer stelt. Immers, fabrikanten hebben nieuwe typen in omloop gebracht, die voor een deel al beter voldoen en minder technische tekortkomingen vertonen.’

Dit betekent dat de huidige apparatuur in één klap afgeschreven kan worden. Het is onbekend hoeveel C2000 de brandweer precies heeft gekost. Wel staat vast dat sinds 1996 aan de Gemeentelijke Brandweer is gevraagd om 35,9 miljoen euro te investeren in C2000. Jaarlijkse kost het zo’n 7,3 miljoen. Uitgaande van 25 brandweerregio’s komt dit neer op ongeveer drie ton per jaar. ‘Economische omstandigheden zetten korpsen onder druk om op de kleintjes te letten’, zegt Ronald Kraan van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, ‘Vervangingen en investeringen worden juist uitgesteld.’

Het ministerie van Veiligheid en Justitie erkent de problematiek met de Direct Mode Operation, maar wijst erop dat leverancier Motorola al met de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) ‘in overleg is getreden om de problemen met de huidige in gebruik zijnde portofoons snel en structureel op te lossen’. In navolging van een pilot in Friesland moet in de korpsen waar binnen een termijn van anderhalf tot twee jaar geen nieuwe portofoons zullen worden aangeschaft, een ‘optimalisatieslag’ worden uitgevoerd.

Maar Kraan benadrukt dat de portofoons ‘ondank de vele onderzoeken en ‘verbeteracties’ nog steeds overal in het land in gebruik zijn’. ‘We ‘slepen’ de problemen dus nog steeds mee in het dagelijkse werk van veel brandweerlieden.

Voor het origineel zie:
www.depers.nl/binnenland/605151/C2000-blijft-een-drama.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie